BRG Group จัดสัมมนาประจำปี 2017


นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 8 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวอัจจิมา ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 8 จากซ้าย) กรรมการบริหาร, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 7 จากขวา) และนางสาวศศิโสภา ศศิผลิน (แถวที่ 2 คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหาร และพนักงานในเครือ BRG Group ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดทิศทาง & นโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี 2060 ภายใต้แนวคิด “BRG Road Map : ตามรอยพ่อ” ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 8 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวอัจจิมา ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 8 จากซ้าย) กรรมการบริหาร, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส (แถวที่ 2 คนที่ 7 จากขวา) และนางสาวศศิโสภา ศศิผลิน (แถวที่ 2 คนที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหาร และพนักงานในเครือ BRG Group ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดทิศทาง & นโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี 2060 ภายใต้แนวคิด “BRG Road Map : ตามรอยพ่อ” ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!