BRG Group ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ประธานกรรมการบริหาร BRG Group พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน BRG Group ร่วมแรงร่วมใจบริจาคและบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค เป็นต้น ใส่ในถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี นายชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม9

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ประธานกรรมการบริหาร BRG Group พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน BRG Group ร่วมแรงร่วมใจบริจาคและบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค เป็นต้น ใส่ในถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี นายชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ณ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม9

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!