BRG Group & มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส สนับสนุนฟุตซอลคนหูหนวก” ร่วมแข่ง “กีฬาฟุตซอลนานาชาติ”


เมื่อเร็วๆ นี้ นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (ยืนแถวที่ 1 คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บีอาร์จี กรุ๊ป และนางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (ยืนแถว1 คนที่ 3 จากซ้าย) ประธาน มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส ร่วมสนับสนุนนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก ทีมชาติไทย มูลค่า 150,000 บาท ในการร่วมแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลคนหูหนวกนานาชาติ” ณ เมืองเจิ้นเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นโดยสโมสรเจิ้นเจียง นิวเวย์ ฟุตลบอลคลับ โดยมี นายบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน์ (ยืนแถวที่ 1 คนที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (สกหท.) และ นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ (ยืนแถวที่ 2 คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้างานบริการ ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนในการรับมอบครั้งนี้ ณ อาคาร DSS คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ เพื่อในการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้พิการสามารถแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (ยืนแถวที่ 1 คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บีอาร์จี กรุ๊ป และนางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (ยืนแถว1 คนที่ 3 จากซ้าย) ประธาน มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส ร่วมสนับสนุนนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก ทีมชาติไทย มูลค่า 150,000 บาท ในการร่วมแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลคนหูหนวกนานาชาติ” ณ เมืองเจิ้นเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นโดยสโมสรเจิ้นเจียง นิวเวย์ ฟุตลบอลคลับ โดยมี นายบุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน์ (ยืนแถวที่ 1 คนที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (สกหท.) และ นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ (ยืนแถวที่ 2 คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้างานบริการ ฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนในการรับมอบครั้งนี้ ณ อาคาร DSS คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ เพื่อในการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้พิการสามารถแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!