IAI EL/W-2085 CAEW Israel-เครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้าของกองทัพอากาศอิสราเอล


By : C. Methas – Managing Editor

โครงการอุตสาหกรรมอวกาศของอิสราเอลหรือ IAI ประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าสร้างเครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้า เปิดตัวเครื่องบินรุ่นนี้ที่งานแสดงเครื่องบิน Franborough Air Show ที่ประเทศอังกฤษ

เครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้า CAEW พัฒนาระบบและออกแบบสร้างโดย Elta Systems Ltd, เป็นเครื่องบินเพดานบินสูงที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถควบคุมการปฏิบัติการได้ในระยะไกลและเพิ่มสถานีการควบคุมได้ 6 สถานี

CAEW ผลิตสร้างขึ้นบนโครงฐานของเครื่องบินรุ่น G550 จาก Gulfstream Aerospace of the USA เป็นเครื่องสายพันธ์ที่ 3 ของเครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้าที่พัฒนาโดย IAI ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 80 กองทัพอากาศสิงคโปร์ได้สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการ

CAEW พัฒนาจากเครื่อง G550 ในส่วนของการลดน้ำหนัก การปรับแต่งในส่วนของโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การควบคุมการปฏิบัติการ รูปทรงได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์มากกว่ารุ่นพื้นฐาน

ภายในห้องควบคุมการบินติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและระบบควบคุมการบินทันสมัย ติดตั้งจอมอนิเตอร์สีขนาด 24 นิ้ว ระบบเรดาร์และระบบตรวจการณ์ที่สามารถคลอบคลุมการเตือนภัย 360 องศา ระบบสัญญาณเตือนการถูกโจมตีจากขีปนาวุธ

เครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟน จำนวน 2 เครื่อง ของ Rolls-Royce BR 710 C4-11 ให้กำลังขับ 68.4 Kn ระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิตอล FADEC ถังเชื้อเพลิงที่บริเวณปีก สามารถบรรจุเชื้อเพลิงสูงสุด 23,400 ลิตร

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 0.885 มัค เพดานบิน 12,500 เมตร รัศมีการบิน 12,501 กิโลเมตรที่ความเร็ว 0.80 มัคและระยะเวลาการบิน 9 ชั่วโมงโดยใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม EL/K-1891

By : C. Methas - Managing Editor

โครงการอุตสาหกรรมอวกาศของอิสราเอลหรือ IAI ประกาศยืนยันที่จะเดินหน้าสร้างเครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้า เปิดตัวเครื่องบินรุ่นนี้ที่งานแสดงเครื่องบิน Franborough Air Show ที่ประเทศอังกฤษ

เครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้า CAEW พัฒนาระบบและออกแบบสร้างโดย Elta Systems Ltd, เป็นเครื่องบินเพดานบินสูงที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถควบคุมการปฏิบัติการได้ในระยะไกลและเพิ่มสถานีการควบคุมได้ 6 สถานี

CAEW ผลิตสร้างขึ้นบนโครงฐานของเครื่องบินรุ่น G550 จาก Gulfstream Aerospace of the USA เป็นเครื่องสายพันธ์ที่ 3 ของเครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยล่วงหน้าที่พัฒนาโดย IAI ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 80 กองทัพอากาศสิงคโปร์ได้สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการ

CAEW พัฒนาจากเครื่อง G550 ในส่วนของการลดน้ำหนัก การปรับแต่งในส่วนของโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การควบคุมการปฏิบัติการ รูปทรงได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์มากกว่ารุ่นพื้นฐาน

ภายในห้องควบคุมการบินติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและระบบควบคุมการบินทันสมัย ติดตั้งจอมอนิเตอร์สีขนาด 24 นิ้ว ระบบเรดาร์และระบบตรวจการณ์ที่สามารถคลอบคลุมการเตือนภัย 360 องศา ระบบสัญญาณเตือนการถูกโจมตีจากขีปนาวุธ

เครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟน จำนวน 2 เครื่อง ของ Rolls-Royce BR 710 C4-11 ให้กำลังขับ 68.4 Kn ระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิตอล FADEC ถังเชื้อเพลิงที่บริเวณปีก สามารถบรรจุเชื้อเพลิงสูงสุด 23,400 ลิตร

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 0.885 มัค เพดานบิน 12,500 เมตร รัศมีการบิน 12,501 กิโลเมตรที่ความเร็ว 0.80 มัคและระยะเวลาการบิน 9 ชั่วโมงโดยใช้ระบบสื่อสารดาวเทียม EL/K-1891

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!