Ducati จับมือ KYT ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในหลักสูตร DRE


ดูคาติไทยแลนด์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Ducati รถบิ๊กไบค์พรีเมียมสัญชาติอิตาเลียน ที่มีจุดเริ่มต้นในวงการ สองล้อมาจากการต่อยอดพัฒนารถแข่งในสนามมาสู่รถที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน รับมอบหมวกกันน็อค KYT ซึ่งเป็นแบรนด์หมวกกันน็อคคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ที่พัฒนามาจากหมวกกันน็อคสำหรับนักแข่งในสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP

ทั้งนี้ ทาง KYT มีการส่งมอบหมวกกันน็อคมาตรฐานโลก รุ่น Kyoto จำนวน 30 ใบ สำหรับนำไปใช้ในการอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience หรือ DRE Course ซึ่ง DRE Course เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การขี่รถ Ducati ที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของการขับขี่รถบนท้องถนน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DRE จากประเทศอิตาลี โดยหลักสูตร DRE ในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น Intro Course และ Precision Course ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบ Private Course ที่ทางดูคาติไทยแลนด์มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อร่วมรณรงค์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ดูคาติไทยแลนด์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Ducati รถบิ๊กไบค์พรีเมียมสัญชาติอิตาเลียน ที่มีจุดเริ่มต้นในวงการ สองล้อมาจากการต่อยอดพัฒนารถแข่งในสนามมาสู่รถที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน รับมอบหมวกกันน็อค KYT ซึ่งเป็นแบรนด์หมวกกันน็อคคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี ที่พัฒนามาจากหมวกกันน็อคสำหรับนักแข่งในสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP

ทั้งนี้ ทาง KYT มีการส่งมอบหมวกกันน็อคมาตรฐานโลก รุ่น Kyoto จำนวน 30 ใบ สำหรับนำไปใช้ในการอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience หรือ DRE Course ซึ่ง DRE Course เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การขี่รถ Ducati ที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของการขับขี่รถบนท้องถนน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูฝึกที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DRE จากประเทศอิตาลี โดยหลักสูตร DRE ในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น Intro Course และ Precision Course ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบ Private Course ที่ทางดูคาติไทยแลนด์มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อร่วมรณรงค์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!