F-15 E Strike Eagle-เครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีพิสัยไกลรุ่นสุดท้ายของสายพันธ์ Eagle ความเร็วสูงสุด 2.5 มัค


By : C. Methas – Managing Editor

เครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีพิสัยไกล ขนาด 2 ที่นั่ง F-15 E ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ผลิตและออกแบบโดยโบอิ้ง ปัจจุบัน F-15 E เข้าประจำการในกองทัพอากาศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 1,500 ลำ โดยประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ, กองกำลังป้องกันแห่งชาติ, กองทัพอากาศอิสราเอล, ญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียมากกว่า 220 ลำ

F-15 E เป็นเครื่องบินโจมตีพิสัยไกลและโจมตีทางยุทธวิธี ขนาด 2 ที่นั่ง ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1986 ติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถโจมตีจากอากาศสู่อากาศและจากอากาศสู่ภาคพื้นดิน รองรับน้ำหนักบรรทุกอาวุธได้ถึง 24,000 ปอนด์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 เป็นต้นมากองทัพอากาศสหรัฐฯ ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการสนับสนุนการโจมตีมากที่สุด

เครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่อง ของ Pratt & Whitney F100 -PW-229 เทอร์โบแฟน ให้กำลังขับ 29,000 ปอนด์ ระบบควบคุมเครื่องแบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิคส์ นักบินสามารถทำอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งถึงความเร็วสูงสุด อาฟเตอร์เบิร์น ภายในเวลา 4 วินาทีเท่านั้น

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 2.5 มัค หรือ 1,875 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 3,017.25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รัศมีการปฏิบัติการระยะไกลมากกว่า 3,500 ไมล์ โดยติดตั้งถังบรรจุเชื้อเพลิงภายใน และถังเชื้อเพลิงภายนอกจำนวน 3 ถัง ระยะเพดานบิน 65,000 ฟุต โดยมีค่าแรงหนีศูนย์ระหว่าง -3g ถึง +9g และมีน้ำหนักเท่ากับ 45,000 ปอนด์ น้ำหนัก Take off สูงสุด 81,000 ปอนด์

เดือนเมษายน ปีค.ศ. 2001 บริษัทโบอิ้งได้รับการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน 227 ลำ กำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2002 เป็นต้นไป และส่งมอบเสร็จสิ้นในปีค.ศ. 2005 โดยได้รับการยกระดับคุณภาพโปรแกรมควบคุมการปล่อยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาระบบการบินเวลากลางคืนและจอมอนิเตอร์ Liquid Crystal แบบ 3 มิติ

เครื่องรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาสำหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ เป็นรุ่น F15 K มีจำนวนสั่งซื้อ 40 ลำ ชื่อรุ่น Slam Eagle ทำการทดสอบการบินครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2005 กำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2005 และจะเข้าประจำการในปีค.ศ. 2007

อาวุธประจำการประกอบด้วย ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศระยะการโจมตีระยะไกล AIM-9lm นำวิถีอินฟาเรด AIM-7F/m นำวิถีเรดาร์ ขีปนาวุธรัศมีปานกลาง AMRAAM ปืนกลขนาด 20 มม.และระเบิด 24 ลูก

เครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบให้มีความคล่องตัวสูง แพนหางปีกจำนวน 2 ปีก สามารถทำอัตราเร่งในขณะบินขึ้นจากสนามบินได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เครื่องบินโจมตี F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของเครื่องบินตระกูล Eagle

By : C. Methas - Managing Editor

เครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีพิสัยไกล ขนาด 2 ที่นั่ง F-15 E ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ผลิตและออกแบบโดยโบอิ้ง ปัจจุบัน F-15 E เข้าประจำการในกองทัพอากาศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 1,500 ลำ โดยประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ, กองกำลังป้องกันแห่งชาติ, กองทัพอากาศอิสราเอล, ญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียมากกว่า 220 ลำ

F-15 E เป็นเครื่องบินโจมตีพิสัยไกลและโจมตีทางยุทธวิธี ขนาด 2 ที่นั่ง ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1986 ติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถโจมตีจากอากาศสู่อากาศและจากอากาศสู่ภาคพื้นดิน รองรับน้ำหนักบรรทุกอาวุธได้ถึง 24,000 ปอนด์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 เป็นต้นมากองทัพอากาศสหรัฐฯ ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการสนับสนุนการโจมตีมากที่สุด

เครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่อง ของ Pratt & Whitney F100 -PW-229 เทอร์โบแฟน ให้กำลังขับ 29,000 ปอนด์ ระบบควบคุมเครื่องแบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิคส์ นักบินสามารถทำอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งถึงความเร็วสูงสุด อาฟเตอร์เบิร์น ภายในเวลา 4 วินาทีเท่านั้น

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 2.5 มัค หรือ 1,875 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 3,017.25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รัศมีการปฏิบัติการระยะไกลมากกว่า 3,500 ไมล์ โดยติดตั้งถังบรรจุเชื้อเพลิงภายใน และถังเชื้อเพลิงภายนอกจำนวน 3 ถัง ระยะเพดานบิน 65,000 ฟุต โดยมีค่าแรงหนีศูนย์ระหว่าง -3g ถึง +9g และมีน้ำหนักเท่ากับ 45,000 ปอนด์ น้ำหนัก Take off สูงสุด 81,000 ปอนด์

เดือนเมษายน ปีค.ศ. 2001 บริษัทโบอิ้งได้รับการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน 227 ลำ กำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2002 เป็นต้นไป และส่งมอบเสร็จสิ้นในปีค.ศ. 2005 โดยได้รับการยกระดับคุณภาพโปรแกรมควบคุมการปล่อยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาระบบการบินเวลากลางคืนและจอมอนิเตอร์ Liquid Crystal แบบ 3 มิติ

เครื่องรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาสำหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ เป็นรุ่น F15 K มีจำนวนสั่งซื้อ 40 ลำ ชื่อรุ่น Slam Eagle ทำการทดสอบการบินครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2005 กำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2005 และจะเข้าประจำการในปีค.ศ. 2007

อาวุธประจำการประกอบด้วย ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศระยะการโจมตีระยะไกล AIM-9lm นำวิถีอินฟาเรด AIM-7F/m นำวิถีเรดาร์ ขีปนาวุธรัศมีปานกลาง AMRAAM ปืนกลขนาด 20 มม.และระเบิด 24 ลูก

เครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบให้มีความคล่องตัวสูง แพนหางปีกจำนวน 2 ปีก สามารถทำอัตราเร่งในขณะบินขึ้นจากสนามบินได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เครื่องบินโจมตี F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของเครื่องบินตระกูล Eagle

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!