FEV ผู้พัฒนาระบบยานยนต์ สยายปีกรุกธุรกิจในเอเชียภายใต้บริษัท เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด


FEV ผู้พัฒนาระบบยานยนต์ รายใหญ่ของเยอรมัน ประกาศรุกธุรกิจในเอเชียด้วยการเปิดตัวบริษัทสาขาแห่งใหม่ในไทยที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และลูกค้า เพื่อความต่อเนื่องในการการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบยานยนต์ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังยานยนต์ ตลอดจนระบบพลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิง(fuel cell) ในเอเชีย โดยภายหลังพิธีเปิดบริษัทสาขาดังกล่าวแล้วได้มีการประชุมในหัวข้อ “ ทางออกของพลังงานขับเคลื่อนยานยนต์ในอนาคต” อีกด้วย

สเตฟาน พิชชินเกอร์ ประธานและซีอีโอ ของเอฟอีวีกรุ๊ป กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีสำหรับระบบขับเคลื่อนในอนาคตเพื่ออากาศที่สะอาดไร้มลพิษ แหล่งพลังงานที่ปลอดภัย และยั่งยืนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก รวมถึงระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังเป็นที่ต้องการจากทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเอฟอีวี เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อระบบยานยนต์ในอนาคต”

อันด์ ไชน์ด ซีอีโอ ของเอฟอีวี เอเชีย กล่าวว่า “มหานครขนาดใหญ่ที่มีประชากร และรถยนต์จำนวนมหาศาลอย่างกรุงเทพ สามารถลดมลพิษ และพัฒนาคุณภาพของอากาศได้ด้วยเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบยานยนต์ของเอฟอีวี เช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการขับเคลื่อนของรถที่ใช้สอง และสามล้อด้วย สิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ ต้องเข้าถึงความต้องการและให้การสนับสนุนลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

บริษัท เอฟอีวี กำลังจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ของไทย โดยพัฒนาปรับปรุงระบบขับเคลื่อนแบบเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการจัดส่งอุปกรณ์ทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดส่ง อุปกรณ์ทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพตลอดจนการจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยในยุค 4.0

อันเดรย์ส พุงศ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอฟอีวีมายาวนานถึง 20ปี และมีความคุ้นเคยกับภูมิภาคในเอเชีย โดยก่อนหน้านี้เคยเป็น ซีอีโอของ บริษัทเอฟอีวี ประจำประเทศจีนรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากที่เคยดูแลปฏิบัติการทดลองระบบส่งกำลังยานยนต์ในประเทศอินเดียมาก่อน

เกี่ยวกับเอฟอีวี

เอฟอีวี เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการพัฒนายานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคิน ประเทศเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ตัวถังรถยนต์ ระบบเกียร์ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงเชื้อเพลิงทดแทนที่เพิ่มความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ เอฟอีวียังมีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม อิเลกทรอนิกส์ที่เป็นกลไกในการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เอฟอีวี กรุ๊ป มีพนักงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ถึง 5,600 คนในบริษัทสาขา 40 แห่งในสี่ทวีปทั่วโลก

FEV ผู้พัฒนาระบบยานยนต์ รายใหญ่ของเยอรมัน ประกาศรุกธุรกิจในเอเชียด้วยการเปิดตัวบริษัทสาขาแห่งใหม่ในไทยที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และลูกค้า เพื่อความต่อเนื่องในการการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบยานยนต์ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังยานยนต์ ตลอดจนระบบพลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิง(fuel cell) ในเอเชีย โดยภายหลังพิธีเปิดบริษัทสาขาดังกล่าวแล้วได้มีการประชุมในหัวข้อ “ ทางออกของพลังงานขับเคลื่อนยานยนต์ในอนาคต” อีกด้วย

สเตฟาน พิชชินเกอร์ ประธานและซีอีโอ ของเอฟอีวีกรุ๊ป กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีสำหรับระบบขับเคลื่อนในอนาคตเพื่ออากาศที่สะอาดไร้มลพิษ แหล่งพลังงานที่ปลอดภัย และยั่งยืนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก รวมถึงระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังเป็นที่ต้องการจากทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเอฟอีวี เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อระบบยานยนต์ในอนาคต”

อันด์ ไชน์ด ซีอีโอ ของเอฟอีวี เอเชีย กล่าวว่า “มหานครขนาดใหญ่ที่มีประชากร และรถยนต์จำนวนมหาศาลอย่างกรุงเทพ สามารถลดมลพิษ และพัฒนาคุณภาพของอากาศได้ด้วยเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบยานยนต์ของเอฟอีวี เช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการขับเคลื่อนของรถที่ใช้สอง และสามล้อด้วย สิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ ต้องเข้าถึงความต้องการและให้การสนับสนุนลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

บริษัท เอฟอีวี กำลังจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ของไทย โดยพัฒนาปรับปรุงระบบขับเคลื่อนแบบเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการจัดส่งอุปกรณ์ทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดส่ง อุปกรณ์ทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพตลอดจนการจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยในยุค 4.0

อันเดรย์ส พุงศ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอฟอีวี (ไทยแลนด์) จำกัด มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอฟอีวีมายาวนานถึง 20ปี และมีความคุ้นเคยกับภูมิภาคในเอเชีย โดยก่อนหน้านี้เคยเป็น ซีอีโอของ บริษัทเอฟอีวี ประจำประเทศจีนรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากที่เคยดูแลปฏิบัติการทดลองระบบส่งกำลังยานยนต์ในประเทศอินเดียมาก่อน

เกี่ยวกับเอฟอีวี

เอฟอีวี เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการพัฒนายานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอาเคิน ประเทศเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ตัวถังรถยนต์ ระบบเกียร์ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงเชื้อเพลิงทดแทนที่เพิ่มความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ เอฟอีวียังมีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม อิเลกทรอนิกส์ที่เป็นกลไกในการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เอฟอีวี กรุ๊ป มีพนักงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ถึง 5,600 คนในบริษัทสาขา 40 แห่งในสี่ทวีปทั่วโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!