FRENCH-ดินแดนแห่งนักปราชญ์, รสนิยมวิไลและต้นกำเนิดของที่มาคำว่า “รถ”


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสนิยมวิไล ทั้งน้ำหอม, บรั่นดีชั้นเยี่ยมของโลก, เมืองแห่งแฟชั่น, เมืองแห่งนักปรัชญาและต้นแบบของแนวความคิดทางการเมือง ส่วนบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสวยงามของอดีตจากสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม

ฝรั่งเศสผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองมาหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันสู่ยุคสาธารณรัฐที่ 5 ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1958 เป็นต้นมา

ชนเผ่าดั้งเดิมของฝรั่งเศส เป็นชาวกอล (Gaul) เป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณสมัยโรมันเรืองอำนาจ หลังอาณาจักรโรมันล่มสลายลง ชาวกอลได้กระจายอยู่ทั่วยุโรปซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชและอาณาจักรโรมันได้อยู่ภายใต้การปกครองของพวกกอล ซึ่งต่อมาได้ล่มสลายลงจากการรุกรานของพวกแฟรงค์เมื่อปีค.ศ. 498 และได้นำคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคเข้ามา สามารถแพร่ขยายอาณาจักรไปจรดอาณาจักรของมุสลิมในสเปน มีความเจิรญสูงสุดปีค.ศ. 771 โดยมีพระเจ้าชาร์เลอมาญครองราชสมบัติและได้เป็นผู้ปกครองจักรวรรดิโรมัน

ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงของพวกชนเผ่ากอลและมีตำนานของพวกกอลที่มีความเชื่อว่าท้องฟ้าจะถล่มเมื่อไก่ขัน ปัจจุบันไก่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ชนเผ่านี้ได้ให้กำเนิดของคำว่า “รถ” ซึ่งมาจากคำว่า Karros หมายถึงล้อรถม้า ก่อนจะมาเป็นคำว่า Carrus และแปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Car

ฝรั่งเศสเคยถูกรุกรานจากพวกไวกิ้ง จนต้องอพยพมาอยู่ที่เมืองนอร์มังดีในปัจจุบัน และเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ช่วงของราชวงส์วาลัวขึ้นครองอำนาจ มีกษัตริย์ปกครอง 14 พระองค์ และช่วงนี้ได้เกิดตำนานโยนออฟอาร์ค หญิงสาวที่อ้างว่าได้ยินเสียงพระเจ้าให้ปลดปล่อยฝรั่งเศส ในช่วงแพ้สงครามกับอังกฤษ

และช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดการแตกแยกของนิกายโปรเตสแตนต์ออกจากนิกายโรมันคาทอลิค และท้ายที่สุดเกิดสงครามศาสนาขึ้น ท้ายที่สุดจบลงด้วยการลอบปลงพระชนม์พรเจ้าอองรีแห่งกีสและพระเจ้าอองรีที่ 3 เมื่อปีคศ. 1589 โปรเตสแตนต์ขึ้นครองราชย์เป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ Bourbon

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก รวมประเทศเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ จนเกิดคำว่า L’Etat, c’est moi หมายถึง รัฐคือตัวข้า เป็นผู้เริ่มสร้างพระราชวังแวร์ซาย

การปฏิวัตฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นในช่วงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ครองอำนาจระหว่างปี คศ. 1754-1793 ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมารี อังตัวเนต ชีวิตในราชสำนักเต็มไปด้วยความหรูหรา ฟุ่มเฟือย หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ทั้งสองพระองค์ถูกประหารด้วยกิโยติน เมื่อปีค.ศ. 1793

ต่อมาเป็นยุคของนโปเลียน โบนาปาร์ตที่เกิดที่เกาะคอร์ซิก้า ทางตอนใต้ของฝรั่เศส ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นทหารในกองทัพฝรั่งเศสที่มีความสามารถมาก ต่อมาได้ยึดอำนาจจากคณะมนตรี ในปีค.ศ. 1803 ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ

ปัจจุบันอยู่ในช่วงสาธารณรัฐที่ 5 นายพลชาร์ล เดอ โกลใช้ระบบประธานาธิบดีเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นายชาก ชีรักเป็นประธานาธิบดีคนที่ 5 ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งของประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป

ฝรั่งเศสภาคมีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนจดทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์ไปจนจดมหาสมุทรแอตแลนติก

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีพรมแดนโพ้นทะเลร่วมกับประเทศเนเธอร์แลนด์, บราซิลและซูรินาเม พื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสครอบคลุมลักษณะภูมิประเทศทหลากหลาย ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งในภาคเหนือและตะวันตก ติดกับทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติก ไปจนถึงเทือกเขาปีเรเนในภาคใต้ และเทือกเขาแอลป์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก คือ มองต์บลังก์ (Mont Blanc) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ 4,810 เมตร ระหว่างภูมิประเทศทั้งสอง มีพื้นที่ที่มีความสูงระดับพื้นที่ต่างกัน ที่สูงตอนกลาง เทือกเขาวอสช์ และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบลุ่มแม่น้ำลัวร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำโรน ที่ราบลุ่มแม่น้ำการอน และที่ราบลุ่มแม่น้ำแซน

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสนิยมวิไล ทั้งน้ำหอม, บรั่นดีชั้นเยี่ยมของโลก, เมืองแห่งแฟชั่น, เมืองแห่งนักปรัชญาและต้นแบบของแนวความคิดทางการเมือง ส่วนบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสวยงามของอดีตจากสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม

ฝรั่งเศสผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองมาหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันสู่ยุคสาธารณรัฐที่ 5 ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1958 เป็นต้นมา

ชนเผ่าดั้งเดิมของฝรั่งเศส เป็นชาวกอล (Gaul) เป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณสมัยโรมันเรืองอำนาจ หลังอาณาจักรโรมันล่มสลายลง ชาวกอลได้กระจายอยู่ทั่วยุโรปซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชและอาณาจักรโรมันได้อยู่ภายใต้การปกครองของพวกกอล ซึ่งต่อมาได้ล่มสลายลงจากการรุกรานของพวกแฟรงค์เมื่อปีค.ศ. 498 และได้นำคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคเข้ามา สามารถแพร่ขยายอาณาจักรไปจรดอาณาจักรของมุสลิมในสเปน มีความเจิรญสูงสุดปีค.ศ. 771 โดยมีพระเจ้าชาร์เลอมาญครองราชสมบัติและได้เป็นผู้ปกครองจักรวรรดิโรมัน

ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงของพวกชนเผ่ากอลและมีตำนานของพวกกอลที่มีความเชื่อว่าท้องฟ้าจะถล่มเมื่อไก่ขัน ปัจจุบันไก่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ชนเผ่านี้ได้ให้กำเนิดของคำว่า “รถ” ซึ่งมาจากคำว่า Karros หมายถึงล้อรถม้า ก่อนจะมาเป็นคำว่า Carrus และแปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Car

ฝรั่งเศสเคยถูกรุกรานจากพวกไวกิ้ง จนต้องอพยพมาอยู่ที่เมืองนอร์มังดีในปัจจุบัน และเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ช่วงของราชวงส์วาลัวขึ้นครองอำนาจ มีกษัตริย์ปกครอง 14 พระองค์ และช่วงนี้ได้เกิดตำนานโยนออฟอาร์ค หญิงสาวที่อ้างว่าได้ยินเสียงพระเจ้าให้ปลดปล่อยฝรั่งเศส ในช่วงแพ้สงครามกับอังกฤษ

และช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดการแตกแยกของนิกายโปรเตสแตนต์ออกจากนิกายโรมันคาทอลิค และท้ายที่สุดเกิดสงครามศาสนาขึ้น ท้ายที่สุดจบลงด้วยการลอบปลงพระชนม์พรเจ้าอองรีแห่งกีสและพระเจ้าอองรีที่ 3 เมื่อปีคศ. 1589 โปรเตสแตนต์ขึ้นครองราชย์เป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ Bourbon

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก รวมประเทศเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ จนเกิดคำว่า L’Etat, c’est moi หมายถึง รัฐคือตัวข้า เป็นผู้เริ่มสร้างพระราชวังแวร์ซาย

การปฏิวัตฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นในช่วงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ครองอำนาจระหว่างปี คศ. 1754-1793 ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมารี อังตัวเนต ชีวิตในราชสำนักเต็มไปด้วยความหรูหรา ฟุ่มเฟือย หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ทั้งสองพระองค์ถูกประหารด้วยกิโยติน เมื่อปีค.ศ. 1793

ต่อมาเป็นยุคของนโปเลียน โบนาปาร์ตที่เกิดที่เกาะคอร์ซิก้า ทางตอนใต้ของฝรั่เศส ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นทหารในกองทัพฝรั่งเศสที่มีความสามารถมาก ต่อมาได้ยึดอำนาจจากคณะมนตรี ในปีค.ศ. 1803 ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ

ปัจจุบันอยู่ในช่วงสาธารณรัฐที่ 5 นายพลชาร์ล เดอ โกลใช้ระบบประธานาธิบดีเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นายชาก ชีรักเป็นประธานาธิบดีคนที่ 5 ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งของประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป

ฝรั่งเศสภาคมีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนจดทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์ไปจนจดมหาสมุทรแอตแลนติก

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีพรมแดนโพ้นทะเลร่วมกับประเทศเนเธอร์แลนด์, บราซิลและซูรินาเม พื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสครอบคลุมลักษณะภูมิประเทศทหลากหลาย ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งในภาคเหนือและตะวันตก ติดกับทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติก ไปจนถึงเทือกเขาปีเรเนในภาคใต้ และเทือกเขาแอลป์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก คือ มองต์บลังก์ (Mont Blanc) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากับ 4,810 เมตร ระหว่างภูมิประเทศทั้งสอง มีพื้นที่ที่มีความสูงระดับพื้นที่ต่างกัน ที่สูงตอนกลาง เทือกเขาวอสช์ และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบลุ่มแม่น้ำลัวร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำโรน ที่ราบลุ่มแม่น้ำการอน และที่ราบลุ่มแม่น้ำแซน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!