HAWAII-เกาะสวาทหาดสวรรค์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีความหมายว่า “ความสงบ” ตามภาษาท้องถิ่น


By : C. Methas – Managing Edition

มลรัฐฮาวายเป็นหมู่เกาะฮาวายมลรัฐที่ 50 ซึ่งเป็นมลรัฐอันดับสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา เป็นมลรัฐที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ ได้รวมเข้ากับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2502 เมืองโฮโนลูลูเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่บนเกาะโออาอุ

มลรัฐฮาวายมีเนื้อที่ประมาณ 28,311 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของสหรัฐฯ เป็นรัฐที่ไม่มีพรมแดนติดกับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับมลรัฐอลาสก้า ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮาวายเป็นภาษาราชการ

หมู่เกาะฮาวายมีความหมายว่า “ความสงบ” ตามภาษาท้องถิ่น ถูกพบโดยกัปตันเจมส์ คุก เมื่อปี ค.ศ. 1778 ได้ตั้งชื่อเกาะว่า “เกาะแซนด์วิช” เพื่อเป็นเกียรติยศแก่จอห์น มอนตากู ขุนนางแห่งแซนด์วิชที่ 4 ฮาวายเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากแนวภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วยเกาะใหญ่จำนวน 8 เกาะและเกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 124 เกาะ

ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน ชนพื้นเมืองของฮาวายเป็นกลุ่มชนโพลีนีเซี่ยน ซึ่งปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในหมู่เกาะฮาวายเพียง 9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนชนชาติอื่น ๆ ที่เข้าไปตั้งหลักปักฐานเป็นชาวฟิลิปปินส์มากที่สุด 13.6 เปอร์เซ็นต์, ชาวญี่ปุ่นประมาณ 12.6 เปอร์เซ็นต์และอีก 65 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวอเมริกัน, ชาวยุโรป, ชาวจีนและชาวเม็กซิโก

เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกได้แก่อูคูเลเล่และลีลาการเต้นระบำฮาวายกลายเป็นเอกลักษณ์ของฮาวาย ส่วนคำว่า Aloha เป็นภาษาพื้นเมืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะฮาวายหมายถึง “สวัสดี-ลาก่อน” ฮาวายเป็นเพียงมลรัฐแห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง

บุคคลสำคัญที่มาเกิดที่ฮาวายได้แก่ประธานาธิบดีบารัก โอบาม่าเกิดที่โฮโนลูลู เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย เนื่องจากบิดาและมารดาของบารัก โอบาม่าได้มาศึกษาที่ฮาวายและได้พบรักกันที่ฮาวาย

ในอดีตหมู่เกาะฮาวายปกครองด้วยระบบกษัตริย์ ปัจจุบันยังมีพระราชวังอิโอลานิ(Iolani Palace) ซึ่งได้ใช้เป็นศาลากลางเฉพาะการของรัฐบาลจนถึงปี ค.ศ. 1969 และได้รับการปรับปรุงใหม่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1978 พระราชวังแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 โดยกษัตริย์คาลาคาอูและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา

ฮาวายได้เป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังหลายเรื่องด้วยกันและยังมีภูเขาไฟที่ปลายลาวาออกมาหลายครั้ง ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าเมานาเคอา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 13,796 ฟุตโดยภูเขาอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร 33,500 ฟุตซึ่งสูงกว่าภูเขาเอฟเวอร์เรสต์

อุทยานแห่งชาติโวคาโนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมภูเขาไฟที่ดับลงแล้วซึ่งในอดีตได้เคยปะทุปล่อยลาวาทำลายเกาะฮาวายครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ. 2007
ส่วนชายหาดขาวที่ยาวที่สุดชื่อว่า หาดไวกิกิเป็นชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของโลกและมีหาดฮานาอูม่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะโอฮาอูที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนจำนวนมาก

อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่าที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในยุทธภูมิเพิร์ล ฮาเบอร์จากการโจมตีของฝูงบินกามิกาเซจากกองทัพจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นได้นำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป้าหมายการโจมตีของกองทัพอากาศญี่ปุ่นที่เพิร์ล ฮาเบอร์เนื่องจากฮาวายเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยได้เปิดยุทธการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941

ในอดีตเมืองหลวงของฮาวายได้แก่เมืองลาไฮน่าซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าปลาวาฬขนาดใหญ่ของโลกและฮาวายมีกล้องโทรทรรศน์สำหรับการสำรวจและวิจัยทางดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับศาสนาในฮาวาย นับถือศาสนาศริสต์ 28.9 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธ 9 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาอื่น ๆ 10.8 เปอร์เซ็นต์และไม่นับถือศาสนา 51.1 เปอร์เซ็นต์

By : C. Methas - Managing Edition

มลรัฐฮาวายเป็นหมู่เกาะฮาวายมลรัฐที่ 50 ซึ่งเป็นมลรัฐอันดับสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา เป็นมลรัฐที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ ได้รวมเข้ากับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2502 เมืองโฮโนลูลูเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่บนเกาะโออาอุ

มลรัฐฮาวายมีเนื้อที่ประมาณ 28,311 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของสหรัฐฯ เป็นรัฐที่ไม่มีพรมแดนติดกับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับมลรัฐอลาสก้า ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮาวายเป็นภาษาราชการ

หมู่เกาะฮาวายมีความหมายว่า “ความสงบ” ตามภาษาท้องถิ่น ถูกพบโดยกัปตันเจมส์ คุก เมื่อปี ค.ศ. 1778 ได้ตั้งชื่อเกาะว่า “เกาะแซนด์วิช” เพื่อเป็นเกียรติยศแก่จอห์น มอนตากู ขุนนางแห่งแซนด์วิชที่ 4 ฮาวายเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากแนวภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วยเกาะใหญ่จำนวน 8 เกาะและเกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 124 เกาะ

ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน ชนพื้นเมืองของฮาวายเป็นกลุ่มชนโพลีนีเซี่ยน ซึ่งปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในหมู่เกาะฮาวายเพียง 9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนชนชาติอื่น ๆ ที่เข้าไปตั้งหลักปักฐานเป็นชาวฟิลิปปินส์มากที่สุด 13.6 เปอร์เซ็นต์, ชาวญี่ปุ่นประมาณ 12.6 เปอร์เซ็นต์และอีก 65 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวอเมริกัน, ชาวยุโรป, ชาวจีนและชาวเม็กซิโก

เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกได้แก่อูคูเลเล่และลีลาการเต้นระบำฮาวายกลายเป็นเอกลักษณ์ของฮาวาย ส่วนคำว่า Aloha เป็นภาษาพื้นเมืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะฮาวายหมายถึง “สวัสดี-ลาก่อน” ฮาวายเป็นเพียงมลรัฐแห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง

บุคคลสำคัญที่มาเกิดที่ฮาวายได้แก่ประธานาธิบดีบารัก โอบาม่าเกิดที่โฮโนลูลู เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย เนื่องจากบิดาและมารดาของบารัก โอบาม่าได้มาศึกษาที่ฮาวายและได้พบรักกันที่ฮาวาย

ในอดีตหมู่เกาะฮาวายปกครองด้วยระบบกษัตริย์ ปัจจุบันยังมีพระราชวังอิโอลานิ(Iolani Palace) ซึ่งได้ใช้เป็นศาลากลางเฉพาะการของรัฐบาลจนถึงปี ค.ศ. 1969 และได้รับการปรับปรุงใหม่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1978 พระราชวังแห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 โดยกษัตริย์คาลาคาอูและเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา

ฮาวายได้เป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังหลายเรื่องด้วยกันและยังมีภูเขาไฟที่ปลายลาวาออกมาหลายครั้ง ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่าเมานาเคอา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 13,796 ฟุตโดยภูเขาอยู่ใต้พื้นมหาสมุทร 33,500 ฟุตซึ่งสูงกว่าภูเขาเอฟเวอร์เรสต์

อุทยานแห่งชาติโวคาโนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมภูเขาไฟที่ดับลงแล้วซึ่งในอดีตได้เคยปะทุปล่อยลาวาทำลายเกาะฮาวายครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ. 2007 ส่วนชายหาดขาวที่ยาวที่สุดชื่อว่า หาดไวกิกิเป็นชายหาดที่สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของโลกและมีหาดฮานาอูม่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะโอฮาอูที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนจำนวนมาก

อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่าที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในยุทธภูมิเพิร์ล ฮาเบอร์จากการโจมตีของฝูงบินกามิกาเซจากกองทัพจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นได้นำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป้าหมายการโจมตีของกองทัพอากาศญี่ปุ่นที่เพิร์ล ฮาเบอร์เนื่องจากฮาวายเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยได้เปิดยุทธการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941

ในอดีตเมืองหลวงของฮาวายได้แก่เมืองลาไฮน่าซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าปลาวาฬขนาดใหญ่ของโลกและฮาวายมีกล้องโทรทรรศน์สำหรับการสำรวจและวิจัยทางดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับศาสนาในฮาวาย นับถือศาสนาศริสต์ 28.9 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธ 9 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาอื่น ๆ 10.8 เปอร์เซ็นต์และไม่นับถือศาสนา 51.1 เปอร์เซ็นต์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!