KGP รุกขยายบริการครอบคลุมธุรกิจขนส่งทุกกลุ่ม


บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เดินหน้าบุกตลาดธุรกิจขนส่งเต็มรูปแบบ โดยรุกเข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งบริษัทที่เป็นผู้บริหารรถฟลีทขนส่ง กับลูกค้าองค์กรที่มีรถฟลีทขนส่ง ล่าสุดพร้อมเข้าตลาดขนส่งมวลชน หลังจากได้การตอบรับอย่างดีการตลาดขนส่งสินค้าทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและสินค้าทั่วไป ด้วยการนำเสนอบริการรูปใหม่ ติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคจีพี จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปิดตัว Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี จากบริษัทที่เป็นผู้บริหารฟลีทรถขนส่ง และจากลูกองค์กรที่มีรถฟลีทขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ รวมไปถึงรถขนส่งสินค้าทั่วไป จนถึงขณะนี้ มีบริษัทที่ใช้ติดตั้ง Guardian System แล้วทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 30 ราย โดยภายในปีนี้จะติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ชุด

“นอกจากกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งวัตถุอันตราย สินค้าพิเศษ และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างเทสโก้ โลตัส หรือสุกี้เอ็มเค ที่ให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของพนักงานขับรถ เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการนำเสนอบริการไปยังภาคธุรกิจขนส่งมวลชน เพื่อช่วยยกมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องโดยสารของคนขับรถโดยสาร ทั้งนี้ ในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีก 200 %” นายเมฆ กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การนำเสนอบริการ โดยติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้บริหารฟลีตขนส่งได้ทดลองใช้อุปกรณ์และระบบ Guardian System โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินหลังการใช้งาน ถึงตัวเลขและข้อมูลที่บ่งชี้ถึงอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนการบริหารฟลีทขนส่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถ ก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System ในรถทุกคัน และเพื่อความมั่นใจในประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวม นายเมฆกล่าวเพิ่มเติม

“จากการให้บริการ Fleet Assessment ซึ่งเป็นบริการล่าสุดจาก Guardian System ในการนำเสนอการตรวจสอบคล้ายกับการตรวจสุขภาพประจำปีของคนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของระบบการขนส่งในองค์กร พร้อมกับข้อเสนอที่จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยจากข้อมูล Big Data ที่รวมรวมได้จากบริการดังกล่าวพบว่า ก่อนเปิดระบบเตือนเมื่อมีการละลายตาหรือหลับในระหว่างการขับขี่ พบกว่า 90% ของรถขนส่งตรวจมีพฤติกรรมการหลับในและการละสายตาของพนักงานขับรถ หลังเปิดระบบเตือน พบพฤติกรรมดังกล่าวลดลงกว่า 80% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Guardian System ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในได้จริง” นายเมฆอธิบาย

ทั้งนี้ แพ็คเก็จค่าบริการ Fleet Assessment จะเป็นราคาประหยัดเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถทดลองใช้ระบบ Guardian System ในระยะสั้น ๆ ก่อนการตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคัน ซึ่งเมื่อผู้บริหารได้เห็นความเสี่ยงจากข้อมูลที่เราประเมินจาก Big data ที่ส่งตรงจากห้องพนักงานขับรถแล้ว โดยได้ผลตอบรับที่ดี เกือบทุกองค์กรตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System หลังการประเมิน เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังป้องกันได้ เรื่องการยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยและเพื่อคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม นายเมฆกล่าวทิ้งท้าย

บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เดินหน้าบุกตลาดธุรกิจขนส่งเต็มรูปแบบ โดยรุกเข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งบริษัทที่เป็นผู้บริหารรถฟลีทขนส่ง กับลูกค้าองค์กรที่มีรถฟลีทขนส่ง ล่าสุดพร้อมเข้าตลาดขนส่งมวลชน หลังจากได้การตอบรับอย่างดีการตลาดขนส่งสินค้าทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและสินค้าทั่วไป ด้วยการนำเสนอบริการรูปใหม่ ติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคจีพี จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เปิดตัว Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดี จากบริษัทที่เป็นผู้บริหารฟลีทรถขนส่ง และจากลูกองค์กรที่มีรถฟลีทขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษ รวมไปถึงรถขนส่งสินค้าทั่วไป จนถึงขณะนี้ มีบริษัทที่ใช้ติดตั้ง Guardian System แล้วทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 30 ราย โดยภายในปีนี้จะติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ชุด

“นอกจากกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งวัตถุอันตราย สินค้าพิเศษ และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างเทสโก้ โลตัส หรือสุกี้เอ็มเค ที่ให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของพนักงานขับรถ เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการนำเสนอบริการไปยังภาคธุรกิจขนส่งมวลชน เพื่อช่วยยกมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องโดยสารของคนขับรถโดยสาร ทั้งนี้ ในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีก 200 %” นายเมฆ กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การนำเสนอบริการ โดยติดตั้งระบบ Guardian System เพื่อช่วยประเมินระบบการบริหารฟลีทขนส่งให้ลูกค้าที่สนใจก่อนตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคันในฟลีทขนส่ง เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้บริหารฟลีตขนส่งได้ทดลองใช้อุปกรณ์และระบบ Guardian System โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินหลังการใช้งาน ถึงตัวเลขและข้อมูลที่บ่งชี้ถึงอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนการบริหารฟลีทขนส่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับความปลอดภัยในการขนส่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถ ก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System ในรถทุกคัน และเพื่อความมั่นใจในประโยชน์ที่จะได้รับในภาพรวม นายเมฆกล่าวเพิ่มเติม

“จากการให้บริการ Fleet Assessment ซึ่งเป็นบริการล่าสุดจาก Guardian System ในการนำเสนอการตรวจสอบคล้ายกับการตรวจสุขภาพประจำปีของคนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของระบบการขนส่งในองค์กร พร้อมกับข้อเสนอที่จะนำไปสู่การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยจากข้อมูล Big Data ที่รวมรวมได้จากบริการดังกล่าวพบว่า ก่อนเปิดระบบเตือนเมื่อมีการละลายตาหรือหลับในระหว่างการขับขี่ พบกว่า 90% ของรถขนส่งตรวจมีพฤติกรรมการหลับในและการละสายตาของพนักงานขับรถ หลังเปิดระบบเตือน พบพฤติกรรมดังกล่าวลดลงกว่า 80% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Guardian System ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในได้จริง” นายเมฆอธิบาย

ทั้งนี้ แพ็คเก็จค่าบริการ Fleet Assessment จะเป็นราคาประหยัดเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถทดลองใช้ระบบ Guardian System ในระยะสั้น ๆ ก่อนการตัดสินใจติดตั้งในรถขนส่งทุกคัน ซึ่งเมื่อผู้บริหารได้เห็นความเสี่ยงจากข้อมูลที่เราประเมินจาก Big data ที่ส่งตรงจากห้องพนักงานขับรถแล้ว โดยได้ผลตอบรับที่ดี เกือบทุกองค์กรตัดสินใจติดตั้งระบบ Guardian System หลังการประเมิน เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังป้องกันได้ เรื่องการยกระดับมาตรฐานการขนส่งของประเทศสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยและเพื่อคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม นายเมฆกล่าวทิ้งท้าย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!