KGP ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center ศูนย์ปฏิบัติการ Monitor รถทั่วโลก


บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบหน้าและการมองเห็นเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ จากประเทศออสเตรเลีย และผู้พัฒนา Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้ง Guardian System ทั่วโลก โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์จากพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ ก่อนแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการฟลีทขนส่งแต่ละบริษัทที่กระจายอยู่ทั่วโลก การแต่งตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Seeing Machines ที่มีต่อศักยภาพของ KGP ภายหลังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Guardian System แต่ผู้เดียวในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

ในภาพ นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ Mirza Kozarcanin (SVP Sales) (ที่ 2 จากซ้าย) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท เคจีพี จำกัด เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้ง Guardian System ทั่วโลก โดยมีนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ KIAT ร่วมเป็นสักขีพยาน

บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้รับความไว้วางใจจาก Seeing Machines ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบหน้าและการมองเห็นเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ จากประเทศออสเตรเลีย และผู้พัฒนา Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้ง Guardian System ทั่วโลก โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์จากพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ ก่อนแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการฟลีทขนส่งแต่ละบริษัทที่กระจายอยู่ทั่วโลก การแต่งตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Seeing Machines ที่มีต่อศักยภาพของ KGP ภายหลังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Guardian System แต่ผู้เดียวในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา

ในภาพ นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ Mirza Kozarcanin (SVP Sales) (ที่ 2 จากซ้าย) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท เคจีพี จำกัด เป็นผู้ควบคุม 24/7 Guardian Center เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ติดตั้ง Guardian System ทั่วโลก โดยมีนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ KIAT ร่วมเป็นสักขีพยาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!