KIAT เดินหน้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฟลีทขนส่ง


KIAT เดินหน้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฟลีทขนส่ง ทุ่มร่วม 10 ล้านบาท ตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถด้วยระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เดินหน้าพัฒนาการบริหารฟลีทขนส่ง ล่าสุดลงทุนร่วม 10 ล้านบาท ตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถ โดยเปลี่ยนจากระบบ Decentralized มาเป็นระบบ Centralized เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฟลีทขนส่ง นอกเหนือจากการเดินรถด้วยความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี Guardian System

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารฟลีทขนส่ง โดยปรับแนวทางการควบคุมและตรวจสอบระบบการเดินรถของบริษัทฯ จากระบบกระจายศูนย์ (Decentralized) มาเป็นระบบรวมศูนย์ (Centralized) เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ Centralized จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถทุกคัน โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานควบคู่กับระบบ GPS จากดาวเทียมในการตรวจจับรถทุกคันของ KIAT ตรงมายังศูนย์บัญชาการดังกล่าวที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

“ก่อนหน้านี้ระบบการควบการเดินรถของเราเป็นแบบ Decentralized กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถกระจายตามแต่ละที่ ต้องมีอีกทีมทำหน้าที่ในนำข้อมูลจากแต่ละศูนย์ควบคุมมารวมกันเพื่อบริหารภาพรวมของการเดินรถ การเปลี่ยนการควบคุมและตรวจสอบระบบการเดินรถของบริษัทฯ มาเป็นแบบ Centralized ณ ศูนย์ควบคุมเดียวมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฟลีทขนส่ง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารหารศูนย์ฯ ของบริษัทฯ อีกด้วย” นายคีรินทร์กล่าว

นายคีรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นร่วม 10 ล้านบาท ในการตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ การวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร รวมถึงการอบรมพนักงาน ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ได้เริ่มเปิดดำเนินงานแล้วทั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถทั้งหมดของบริษัท ทั้งทางด้าน ความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ รวมไปถึง การนำข้อมูล ที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งแต่เดิมกระจายอยู่ตามสาขาต่างๆให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

“การบริหารการเดินรถให้กว่า 700 คันของบริษัทฯ พร้อมความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ โดยเดินรถตามแผนงานของลูกค้า เพื่อขนส่งสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและตรงตามตารางเดินรถ เป็นสิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด ศูนย์ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ ช่วยตอบโจทย์ด้านการบริหารการเดินรถตามแผนงานของลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังช่วยตรวจสอบด้านพฤติกรรมของพนักงานขับรถทุกคันของบริษัทฯ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ Safeguard Center ของ Guardian System ซึ่งเป็นระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุก ที่บริษัทฯ นำมาติดตั้งในห้องโดยสารของรถขนส่งทุกคัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมดังกล่าว และเพิ่มความปลอดภัยในการของสินค้าของลูกค้า รวมถึงเป็นการปกป้องการศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ และของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนโดยรวม” นายคีรินทร์กล่าว

ปัจจุบัน KIAT มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้บริการขนส่งทั้งสิ้นกว่า 700 คัน ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรกว่า 100 รายโดยให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าพิเศษ เช่น เชื้อเพลิงรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LNG เป็นต้น วัตถุอันตราย และกากอุตสาหกรรม เป็นต้น

KIAT เดินหน้าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฟลีทขนส่ง ทุ่มร่วม 10 ล้านบาท ตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถด้วยระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการการขนส่งวัตถุอันตราย และสินค้าพิเศษในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เดินหน้าพัฒนาการบริหารฟลีทขนส่ง ล่าสุดลงทุนร่วม 10 ล้านบาท ตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถ โดยเปลี่ยนจากระบบ Decentralized มาเป็นระบบ Centralized เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฟลีทขนส่ง นอกเหนือจากการเดินรถด้วยความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี Guardian System

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารฟลีทขนส่ง โดยปรับแนวทางการควบคุมและตรวจสอบระบบการเดินรถของบริษัทฯ จากระบบกระจายศูนย์ (Decentralized) มาเป็นระบบรวมศูนย์ (Centralized) เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ Centralized จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถทุกคัน โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานควบคู่กับระบบ GPS จากดาวเทียมในการตรวจจับรถทุกคันของ KIAT ตรงมายังศูนย์บัญชาการดังกล่าวที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

“ก่อนหน้านี้ระบบการควบการเดินรถของเราเป็นแบบ Decentralized กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถกระจายตามแต่ละที่ ต้องมีอีกทีมทำหน้าที่ในนำข้อมูลจากแต่ละศูนย์ควบคุมมารวมกันเพื่อบริหารภาพรวมของการเดินรถ การเปลี่ยนการควบคุมและตรวจสอบระบบการเดินรถของบริษัทฯ มาเป็นแบบ Centralized ณ ศูนย์ควบคุมเดียวมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฟลีทขนส่ง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารหารศูนย์ฯ ของบริษัทฯ อีกด้วย” นายคีรินทร์กล่าว

นายคีรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นร่วม 10 ล้านบาท ในการตั้งศูนย์ควบคุมและตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ การวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร รวมถึงการอบรมพนักงาน ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ได้เริ่มเปิดดำเนินงานแล้วทั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถทั้งหมดของบริษัท ทั้งทางด้าน ความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ รวมไปถึง การนำข้อมูล ที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งแต่เดิมกระจายอยู่ตามสาขาต่างๆให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

“การบริหารการเดินรถให้กว่า 700 คันของบริษัทฯ พร้อมความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ โดยเดินรถตามแผนงานของลูกค้า เพื่อขนส่งสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและตรงตามตารางเดินรถ เป็นสิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด ศูนย์ควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถใหม่นี้ ช่วยตอบโจทย์ด้านการบริหารการเดินรถตามแผนงานของลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังช่วยตรวจสอบด้านพฤติกรรมของพนักงานขับรถทุกคันของบริษัทฯ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบ Safeguard Center ของ Guardian System ซึ่งเป็นระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถบรรทุก ที่บริษัทฯ นำมาติดตั้งในห้องโดยสารของรถขนส่งทุกคัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมดังกล่าว และเพิ่มความปลอดภัยในการของสินค้าของลูกค้า รวมถึงเป็นการปกป้องการศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ และของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนโดยรวม” นายคีรินทร์กล่าว

ปัจจุบัน KIAT มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้บริการขนส่งทั้งสิ้นกว่า 700 คัน ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรกว่า 100 รายโดยให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าพิเศษ เช่น เชื้อเพลิงรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LNG เป็นต้น วัตถุอันตราย และกากอุตสาหกรรม เป็นต้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!