KTIS ได้โรงไฟฟ้า-เยื่อกระดาษชานอ้อยหนุน ทำรายได้ 6 เดือนแรกกว่า 11,867 ล้านบาท


กลุ่ม KTIS ครึ่งปีแรกได้รายได้สายธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และสายธุรกิจเยื่อกระดาษ ชานอ้อยหนุน โดยรายได้ขายไฟฟ้า 824.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 73.7% รายได้ขายเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่ม 26.6% ชี้แม้ปริมาณอ้อยและน้ำตาลของกลุ่ม KTIS ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อน แต่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกลดลงเฉลี่ย 29.2% ส่งผลต่อการทำกำไรในสายธุรกิจน้ำตาล เผยงวด 6 เดือนมีรายได้รวมกว่า 11,867 ล้านบาท

กลุ่ม KTIS ครึ่งปีแรกได้รายได้สายธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และสายธุรกิจเยื่อกระดาษ ชานอ้อยหนุน โดยรายได้ขายไฟฟ้า 824.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 73.7% รายได้ขายเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่ม 26.6% ชี้แม้ปริมาณอ้อยและน้ำตาลของกลุ่ม KTIS ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อน แต่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกลดลงเฉลี่ย 29.2% ส่งผลต่อการทำกำไรในสายธุรกิจน้ำตาล เผยงวด 6 เดือนมีรายได้รวมกว่า 11,867 ล้านบาท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!