MIG-21-2000-เครื่องบินสกัดกั้นและโจมตีภาคพื้นดินอันโดดเด่นในอดีตของรัสเซียพัฒนาโดยอิสราเอล


By : C. Methas – Managing Editor

มิก-21-2000 เป็นเครื่องบินสกัดกั้นและโจมตีภาคพื้นดินที่โดดเด่นและโด่งดังในอดีตของกองทัพอากาศรัสเซียนำมาปรับปรุงและพัฒนาใหม่เสริมศักยภาพการทำลายสูงโดย The Lahav Division of Israel Aircraft Industries(IAI) ที่ยกระดับจากเครื่องมิก-21 ของกองทัพอากาศรัสเซีย ที่เป็นเพียงเครื่องสกัดกั้นรัศมีการปฏิบัติการระยะใกล้ที่ผลิตโดย MAPO Mig แห่งรัสเซีย

โปรแกรมการพัฒนายกระดับคุณภาพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ปรับแต่งเสริมสมรรถนะ

มิก-21-2000 ทดสอบการบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1995 และทำการทดสอบการบินในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1998

ห้องนักบินพัฒนาและออกแบบใหม่ วางระบบการควบคุมการบินใหม่ หมวกนักบินติดตั้งระบบแสดงข้อมูล DASH System ผลิตโดย Elbit of Haifa ส่งผลให้นักบินมองเห็นเป้าหมายในการโจมตี และสื่อสารข้อมูลการปล่อยอาวุธผ่านเซ็นเซอร์, ระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธ ช่วยให้การปล่อยอาวุธมีความแม่นยำและสะดวกต่อนักบิน
อาวุธประจำเครื่องประกอบด้วยขีปนาวุธ จากอากาศสู่อากาศจำนวน 3-4 ชุด ช่วยให้นักบินโจมตีได้อย่างต่อเนื่อง และระเบิด CCIP จากอากาศสู่ภาคพื้น ให้ความแม่นยำสูงด้วยระบบ HUD

มิก-21-2000 ได้รับการปรับแต่งพัฒนาเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีที่ให้ความแม่นยำสูง และการควบคุมการบินที่เพิ่มความสะดวกต่อนักบิน โดยอาศัยระบบควบคุมการบินที่พัฒนาขึ้นใหม่จาก Lahav ร่วมกับ Astronautics Co. แห่งอิสราเอล

มิติตัวเครื่องบินมีความยาว 15.76 เมตร ความกว้างปีก 7.15 เมตร ความสูง 4.71 เมตร สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 1,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ำหนัก Take-off 8,725 กิโลกรัม

ระบบควบคุมการบินประกอบด้วย ระบบนำร่องผ่านดาวเทียม GPS, เลเซอร์รักษาการทรงตัวและเรดาร์ควบคุมอาวุธ IAI/elta มัลติโหมด

มิก-21-2000 ผลิตขึ้นมามากกว่า 5,000 ลำ โดยจำนวนมากกว่า 1,000 ลำได้เข้าประจำการในประเทศต่าง ๆ รวม 33 ประเทศ สำหรับรุ่น 2000 ได้รับการยกระดับปรับแต่งในส่วนของห้องนักบิน, ระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธตามมาตรฐานของตะวันตก

By : C. Methas - Managing Editor

มิก-21-2000 เป็นเครื่องบินสกัดกั้นและโจมตีภาคพื้นดินที่โดดเด่นและโด่งดังในอดีตของกองทัพอากาศรัสเซียนำมาปรับปรุงและพัฒนาใหม่เสริมศักยภาพการทำลายสูงโดย The Lahav Division of Israel Aircraft Industries(IAI) ที่ยกระดับจากเครื่องมิก-21 ของกองทัพอากาศรัสเซีย ที่เป็นเพียงเครื่องสกัดกั้นรัศมีการปฏิบัติการระยะใกล้ที่ผลิตโดย MAPO Mig แห่งรัสเซีย

โปรแกรมการพัฒนายกระดับคุณภาพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณของประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ปรับแต่งเสริมสมรรถนะ

มิก-21-2000 ทดสอบการบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1995 และทำการทดสอบการบินในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1998

ห้องนักบินพัฒนาและออกแบบใหม่ วางระบบการควบคุมการบินใหม่ หมวกนักบินติดตั้งระบบแสดงข้อมูล DASH System ผลิตโดย Elbit of Haifa ส่งผลให้นักบินมองเห็นเป้าหมายในการโจมตี และสื่อสารข้อมูลการปล่อยอาวุธผ่านเซ็นเซอร์, ระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธ ช่วยให้การปล่อยอาวุธมีความแม่นยำและสะดวกต่อนักบิน อาวุธประจำเครื่องประกอบด้วยขีปนาวุธ จากอากาศสู่อากาศจำนวน 3-4 ชุด ช่วยให้นักบินโจมตีได้อย่างต่อเนื่อง และระเบิด CCIP จากอากาศสู่ภาคพื้น ให้ความแม่นยำสูงด้วยระบบ HUD

มิก-21-2000 ได้รับการปรับแต่งพัฒนาเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีที่ให้ความแม่นยำสูง และการควบคุมการบินที่เพิ่มความสะดวกต่อนักบิน โดยอาศัยระบบควบคุมการบินที่พัฒนาขึ้นใหม่จาก Lahav ร่วมกับ Astronautics Co. แห่งอิสราเอล

มิติตัวเครื่องบินมีความยาว 15.76 เมตร ความกว้างปีก 7.15 เมตร ความสูง 4.71 เมตร สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 1,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ำหนัก Take-off 8,725 กิโลกรัม

ระบบควบคุมการบินประกอบด้วย ระบบนำร่องผ่านดาวเทียม GPS, เลเซอร์รักษาการทรงตัวและเรดาร์ควบคุมอาวุธ IAI/elta มัลติโหมด

มิก-21-2000 ผลิตขึ้นมามากกว่า 5,000 ลำ โดยจำนวนมากกว่า 1,000 ลำได้เข้าประจำการในประเทศต่าง ๆ รวม 33 ประเทศ สำหรับรุ่น 2000 ได้รับการยกระดับปรับแต่งในส่วนของห้องนักบิน, ระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธตามมาตรฐานของตะวันตก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!