INFINITE CONCEPT : MINI CLUBVAN CONCEPT : ต้นแบบมินิสไตล์รถบรรทุกอเนกประสงค์


มินิเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบโฉมใหม่ รุ่น Clubvan Concept ในรูปแบบของรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด มินิสไตล์รถบรรทุกเคยมีมาแต่ในอดีตยุคแรกของมินิเป็นรุ่นพาแนลแวน ส่วนรถต้นแบบได้ออกแบบให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการขนย้ายสัมภาระและเพิ่มความสะดวกในการบรรทุกมากขึ้น ห้องโดยสาร ขนาด 2 ที่นั่ง เป็นรถบรรทุกแบบปิดฝาทึบ

Clubvan Concept ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กของมินิโฉมใหม่ผลิตสร้างขึ้นบนโครงฐานแชสซีส์เดียวกับรุ่น Mini Clubman ภายในห้องโดยสารแบ่งออกเป็นสัดส่วนมีแผงกั้นระหว่างห้องโดยสารและส่วนของบรรทุกสัมภาระด้านท้ายเป็นตระแกรงโลหะ
ส่วนทางด้านฝั่งผู้โดยสารมีประตูแบบที่เรียกว่า Suicide Door และประตูด้านท้ายเปิดออกจากตรงกลางหรือที่เรียกว่าประตูโรงนา

ในส่วนของระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์คาดว่าจะเป็นบล็อกเดียวกับที่วางไว้ในรุ่น Clubman และได้มีการปรับแต่งในส่วนของพื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระด้านท้าย โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพสูงเป็นรถยนต์ในกลุ่มระดับหรูหราขนาดกะทัดรัดและสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่สามารถออกแบบให้บรรทุกสัมภาระได้ที่ไม่หนักมากจนเกินไป โดยจะมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่ใช้ขนสัมภาระน้ำหนักเบา เช่น เจ้าของแกลลอรี่, ช่างภาพที่รองรับอุปกรณ์ครบชุด นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบไฟขนาด 12 โวลท์บริเวณด้านข้างไว้ให้

Mini Clubvan Concept รถบรรทุกต้นแบบของมินิโฉมใหม่ในรูปแบบ 5 ประตู หากมีการนำเข้าสู่สายการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ในส่วนของเทคนิคต่าง ๆ คงไม่มีอะไรใหม่โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์, ระบบกันสะเทือนที่อาจจะมีการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเพื่อรองรับการบรรทุกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล

มินิเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบโฉมใหม่ รุ่น Clubvan Concept ในรูปแบบของรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด มินิสไตล์รถบรรทุกเคยมีมาแต่ในอดีตยุคแรกของมินิเป็นรุ่นพาแนลแวน ส่วนรถต้นแบบได้ออกแบบให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการขนย้ายสัมภาระและเพิ่มความสะดวกในการบรรทุกมากขึ้น ห้องโดยสาร ขนาด 2 ที่นั่ง เป็นรถบรรทุกแบบปิดฝาทึบ

Clubvan Concept ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กของมินิโฉมใหม่ผลิตสร้างขึ้นบนโครงฐานแชสซีส์เดียวกับรุ่น Mini Clubman ภายในห้องโดยสารแบ่งออกเป็นสัดส่วนมีแผงกั้นระหว่างห้องโดยสารและส่วนของบรรทุกสัมภาระด้านท้ายเป็นตระแกรงโลหะ ส่วนทางด้านฝั่งผู้โดยสารมีประตูแบบที่เรียกว่า Suicide Door และประตูด้านท้ายเปิดออกจากตรงกลางหรือที่เรียกว่าประตูโรงนา

ในส่วนของระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์คาดว่าจะเป็นบล็อกเดียวกับที่วางไว้ในรุ่น Clubman และได้มีการปรับแต่งในส่วนของพื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระด้านท้าย โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพสูงเป็นรถยนต์ในกลุ่มระดับหรูหราขนาดกะทัดรัดและสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่สามารถออกแบบให้บรรทุกสัมภาระได้ที่ไม่หนักมากจนเกินไป โดยจะมีเป้าหมายสำหรับผู้ที่ใช้ขนสัมภาระน้ำหนักเบา เช่น เจ้าของแกลลอรี่, ช่างภาพที่รองรับอุปกรณ์ครบชุด นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบไฟขนาด 12 โวลท์บริเวณด้านข้างไว้ให้

Mini Clubvan Concept รถบรรทุกต้นแบบของมินิโฉมใหม่ในรูปแบบ 5 ประตู หากมีการนำเข้าสู่สายการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ ในส่วนของเทคนิคต่าง ๆ คงไม่มีอะไรใหม่โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์, ระบบกันสะเทือนที่อาจจะมีการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเพื่อรองรับการบรรทุกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!