“MOTOR EXPO 2017” ต้อนรับ “JAMA”


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” ให้การต้อนรับ ทาดาชิ โทยา (นั่งที่ 2 จากขวา) และ โรเบิร์ต โล (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers Association หรือ JAMA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่นกับ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 IMPACT เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” ให้การต้อนรับ ทาดาชิ โทยา (นั่งที่ 2 จากขวา) และ โรเบิร์ต โล (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers Association หรือ JAMA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่นกับ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และญี่ปุ่น ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 IMPACT เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!