MS-21-300 เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่สัญชาติรัสเซีย ทดสอบความแข็งแรง


MS-21-300 เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ของรัสเซีย ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของปีกซึ่งวัดจากขนาดพื้นที่ปีกต่อน้ำหนัก(wing load) แล้ว โดยส่วนปีกของเครื่องบินขนาดกลางรุ่นนี้สร้างจากวัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุคอมโพสิต (Composite materials) และในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มันสามารถทนต่อน้ำหนัก 131%ของความสามารถในการบรรทุกสูงสุดได้

เครื่องบินรุ่น MS-21 สร้างออกมา 2 แบบ ได้แก่ MC-21-300 ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 211 คน และ MC-21-200 ที่บรรจุได้ 130-165 ที่นั่ง MC-21-300 เป็นรุ่นมาตรฐาน เคยได้ทำการทดสอบครั้งที่หนึ่งไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ นับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Airbus A320neo, Boeing 737 MAX 8/MAX 200 และ Comac C919 ที่ผลิตโดยจีน

MS-21-300 เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ของรัสเซีย ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของปีกซึ่งวัดจากขนาดพื้นที่ปีกต่อน้ำหนัก(wing load) แล้ว โดยส่วนปีกของเครื่องบินขนาดกลางรุ่นนี้สร้างจากวัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุคอมโพสิต (Composite materials) และในการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มันสามารถทนต่อน้ำหนัก 131%ของความสามารถในการบรรทุกสูงสุดได้

เครื่องบินรุ่น MS-21 สร้างออกมา 2 แบบ ได้แก่ MC-21-300 ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 211 คน และ MC-21-200 ที่บรรจุได้ 130-165 ที่นั่ง MC-21-300 เป็นรุ่นมาตรฐาน เคยได้ทำการทดสอบครั้งที่หนึ่งไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ นับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Airbus A320neo, Boeing 737 MAX 8/MAX 200 และ Comac C919 ที่ผลิตโดยจีน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!