NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

สัญลักษณ์ไก่ฟ้าเป็นนกประจำชาติ กุหลาบพันปีเป็นดอกไม้ประจำชาติ เป็นพันธ์ไม้ที่พบมากตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากจะเติบโตได้ดีหากอยู่บนความสูงตั้งแต่ 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ดอกไม้ชนิดนี้มักจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิตและมีสีสันต่างๆ อาทิ แดง ขาว ชมพู ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิต ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย ฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าใส เหมาะแก่การเดินเขา

ฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา

ประเทศเนปาลตอนแรกได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาสูงแถบหิมาลัย ส่วนสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศเนปาลได้แก่

กรุงกาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาล มีพระราชวังหนุมานโดก้า เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นเรียกว่าหอพสันตปุระ พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ และเมื่อเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนาม

หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง และที่บ้านกุมารี ที่พำนักของเทพธิดา ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ชั้นเป็นไม้สลักสวยงามมาก

กาฐมณฑปเป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดในเนปาล เป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุที่ได้สมญานามว่าเมืองแห่งเก้าพันปีและที่กาฬไภราพเป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เดิมทีพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากจะใช้ในการตัดสินคดีความ โดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักแห่งนี้

วัดตะเลชู วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์ และประเทศเนปาล ส่วนพุทธนารท เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกาฐมัณฑุ บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบตที่อพยพเข้ามาในปี พ.ศ. 2502

By : C. Methas - Managing Editor

สัญลักษณ์ไก่ฟ้าเป็นนกประจำชาติ กุหลาบพันปีเป็นดอกไม้ประจำชาติ เป็นพันธ์ไม้ที่พบมากตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากจะเติบโตได้ดีหากอยู่บนความสูงตั้งแต่ 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ดอกไม้ชนิดนี้มักจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิตและมีสีสันต่างๆ อาทิ แดง ขาว ชมพู ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิต ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย ฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าใส เหมาะแก่การเดินเขา

ฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา

ประเทศเนปาลตอนแรกได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาสูงแถบหิมาลัย ส่วนสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศเนปาลได้แก่

กรุงกาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาล มีพระราชวังหนุมานโดก้า เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นเรียกว่าหอพสันตปุระ พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์ และเมื่อเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนาม

หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง และที่บ้านกุมารี ที่พำนักของเทพธิดา ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวอาคารจะเป็นตึก 3 ชั้นเป็นไม้สลักสวยงามมาก

กาฐมณฑปเป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดในเนปาล เป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุที่ได้สมญานามว่าเมืองแห่งเก้าพันปีและที่กาฬไภราพเป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เดิมทีพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนมากจะใช้ในการตัดสินคดีความ โดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักแห่งนี้

วัดตะเลชู วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์ และประเทศเนปาล ส่วนพุทธนารท เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกาฐมัณฑุ บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบตที่อพยพเข้ามาในปี พ.ศ. 2502

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!