NETHERLANDS-จ้าวอาณานิคมในอดีตและดินแดนต่ำกว่าระดับน้ำทะเล (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเคยมีความเจริญรุ่งเรื่องในยุคล่าอาณานิคมและมีความชำนาญในการทำการค้าระหว่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชาชนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อาศัย นอกจากนั้นยังมีผู้อาศัยที่มีเชื้อผสมระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์อีกกว่า 8 แสนคน เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในอดีตเคยเป็นประเทศที่แสวงหาอาณานิคม ส่งผลให้ประชากรในประเทศเนเธอร์แลนด์มีหลากหลาย โดยมีประชากรประมาณ 16,108,000 คน มีอัตราความหนาแน่น 395 คนต่อตารางกิโลเมตร

ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้ามาช้านาน ทั้งการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และการค้ากับประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก สาเหตุที่ทำให้เชี่ยวชาญด้านนี้มีองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านมาจากหลายประเทศในยุโรป ไปออกทะเลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลายเมืองของเนเธอร์แลนด์ กลายเป็นท่าเรือ ที่สำคัญ คือ ท่าเรือรอตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่และมีความสำคัญทางด้านการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ใกล้ทะเล มีโอกาสได้เห็นการค้าทางเรือผ่านไปมาเสมอ ทำให้เป็นแรงบรรดาลใจให้สนใจทำการค้า สามารถไปได้ไกล ๆ จนมีการค้ากับประเทศในแถบเอเซียและอเมริกามาแต่สมัยโบราณ

การที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มาก ชาวดัตช์ต้องอาศัยการเกษตรกรรม การประมง เลี้ยงสัตว์ ไม่มีแร่ธาตุสำคัญ โดยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาค้นพบในระยะหลัง จึงต้องอาศัยการค้าเป็นหลัก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นชาตินักการค้า การค้าระหว่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ที่น่าสนใจมีหลายแหล่งด้วยกัน พิพิธภัณฑ์โครงการเดลต้า แสดงหุ่นจำลองของพื้นที่ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม เมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ เช่น อัมสเตอร์ดัม ร็อตเตอร์ดัม กรุงเฮก เดลฟ์ท Keukenhof สวนดอกทิวลิป IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงวิถีชีวิต อาหารการกิน บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมของชาวดัตช์ในสมัยโบราณ

เมือง Giethorn Water City ได้ชื่อว่าเป็น Venice of Holland เป็นเมืองที่อาศัยกับลำน้ำคูคลองมีเทศกาลพาเรดกลางน้ำในตอนกลางคืนให้ชม โดยนั่งเรือออกไปชมการแสดง
Archeon Park, อยู่ที่ Alphen aan den Rijn เป็นกึ่งสวนสนุกและพิพิธภัณฑ์ จัดบรรยากาศแบบโบราณ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโรมัน ยุคกลาง เป็นต้น การจัดแสดงและสื่อความหมายใช้คนแสดงเป็นหลัก

Efteling Park, ที่ Kaastsheuvel เป็นสวนสนุกที่มีบรรยากาศเป็นอุทยานหรือสวนสาธารณะที่เป็นธรรมชาติ เคยได้รับรางวัล Applause award ว่าเป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ความสนุกสนานอีกรูปแบบแตกต่างจากดิสนีย์แลนด์ของสหรัฐอเมริกา
เมืองตุ๊กตา เมืองจำลอง Madurodam Miniature land เมืองจำลองขนาดเล็กที่อธิบายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ได้อย่างครบถ้วน

Polder museum หรือพิพิธภัณฑ์การเกิดแผ่นดินใหม่ และโครงการ Delta projects ที่แสดงเทคโนโลยีการป้องกันน้ำท่วมของชาวดัตช์ตั้งแต่อดีต แสดงให้เห็นว่าชาวดัตช์ใช้ความรู้ ความอดทน และความเป็นนักสู้ต่อสู้กับธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่กับสภาพการณ์นั้นอย่างชาญฉลาด วิศวกรรมและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกนำมาจัดแสดงหลายระดับ

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเคยมีความเจริญรุ่งเรื่องในยุคล่าอาณานิคมและมีความชำนาญในการทำการค้าระหว่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชาชนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อาศัย นอกจากนั้นยังมีผู้อาศัยที่มีเชื้อผสมระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์อีกกว่า 8 แสนคน เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในอดีตเคยเป็นประเทศที่แสวงหาอาณานิคม ส่งผลให้ประชากรในประเทศเนเธอร์แลนด์มีหลากหลาย โดยมีประชากรประมาณ 16,108,000 คน มีอัตราความหนาแน่น 395 คนต่อตารางกิโลเมตร

ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้ามาช้านาน ทั้งการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และการค้ากับประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก สาเหตุที่ทำให้เชี่ยวชาญด้านนี้มีองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านมาจากหลายประเทศในยุโรป ไปออกทะเลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลายเมืองของเนเธอร์แลนด์ กลายเป็นท่าเรือ ที่สำคัญ คือ ท่าเรือรอตเตอร์ดัม ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่และมีความสำคัญทางด้านการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ใกล้ทะเล มีโอกาสได้เห็นการค้าทางเรือผ่านไปมาเสมอ ทำให้เป็นแรงบรรดาลใจให้สนใจทำการค้า สามารถไปได้ไกล ๆ จนมีการค้ากับประเทศในแถบเอเซียและอเมริกามาแต่สมัยโบราณ

การที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มาก ชาวดัตช์ต้องอาศัยการเกษตรกรรม การประมง เลี้ยงสัตว์ ไม่มีแร่ธาตุสำคัญ โดยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาค้นพบในระยะหลัง จึงต้องอาศัยการค้าเป็นหลัก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นชาตินักการค้า การค้าระหว่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ที่น่าสนใจมีหลายแหล่งด้วยกัน พิพิธภัณฑ์โครงการเดลต้า แสดงหุ่นจำลองของพื้นที่ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม เมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ เช่น อัมสเตอร์ดัม ร็อตเตอร์ดัม กรุงเฮก เดลฟ์ท Keukenhof สวนดอกทิวลิป IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงวิถีชีวิต อาหารการกิน บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมของชาวดัตช์ในสมัยโบราณ

เมือง Giethorn Water City ได้ชื่อว่าเป็น Venice of Holland เป็นเมืองที่อาศัยกับลำน้ำคูคลองมีเทศกาลพาเรดกลางน้ำในตอนกลางคืนให้ชม โดยนั่งเรือออกไปชมการแสดง Archeon Park, อยู่ที่ Alphen aan den Rijn เป็นกึ่งสวนสนุกและพิพิธภัณฑ์ จัดบรรยากาศแบบโบราณ ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโรมัน ยุคกลาง เป็นต้น การจัดแสดงและสื่อความหมายใช้คนแสดงเป็นหลัก

Efteling Park, ที่ Kaastsheuvel เป็นสวนสนุกที่มีบรรยากาศเป็นอุทยานหรือสวนสาธารณะที่เป็นธรรมชาติ เคยได้รับรางวัล Applause award ว่าเป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ความสนุกสนานอีกรูปแบบแตกต่างจากดิสนีย์แลนด์ของสหรัฐอเมริกา เมืองตุ๊กตา เมืองจำลอง Madurodam Miniature land เมืองจำลองขนาดเล็กที่อธิบายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ได้อย่างครบถ้วน

Polder museum หรือพิพิธภัณฑ์การเกิดแผ่นดินใหม่ และโครงการ Delta projects ที่แสดงเทคโนโลยีการป้องกันน้ำท่วมของชาวดัตช์ตั้งแต่อดีต แสดงให้เห็นว่าชาวดัตช์ใช้ความรู้ ความอดทน และความเป็นนักสู้ต่อสู้กับธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่กับสภาพการณ์นั้นอย่างชาญฉลาด วิศวกรรมและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกนำมาจัดแสดงหลายระดับ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!