NIRA Dynamics กระชับความร่วมมือกับ Klimator ดึงข้อมูลแรงเสียดทานจากรถยนต์พัฒนาโมเดลรายงานสภาพอากาศบนท้องถนน


NIRA Dynamics และ Klimator กระชับความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน และนำเสนอบริการข้อมูลการคาดการณ์สภาพท้องถนนของสวีเดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพท้องถนนที่ลื่น หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีรายงานสภาพอากาศบนถนนชิ้นใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Road Status Information (RSI) คือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ผสานข้อมูลจากสถานีรายงานสภาพอากาศบนท้องถนนเข้ากับข้อมูลแรงเสียดทานจากรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดังกล่าวและข้อมูลการพยากรณ์อากาศโดยทั่วไป

ที่ผ่านมา NIRA ได้รวบรวมข้อมูลแรงเสียดทานจากกลุ่มรถแท็กซี่ในสวีเดนและนำผลลัพธ์ที่ได้มาแบ่งปันกับ Klimator และ Trafikverket ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลท้องถนนของสวีเดน โดยข้อมูลดังล่าวได้ถูกส่งมายังเซิร์ฟเวอร์ของ NIRA อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประมวลผลให้สามารถตรวจสอบและติดตามสภาพท้องถนนได้แบบเรียลไทม์

ปัจจุบัน NIRA และ Klimator อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อผสานข้อมูลจากยานพาหนะในแบบเรียลไทม์เข้ากับโมเดลสภาพอากาศบนท้องถนนในประเทศของ Klimator เพื่อเปลี่ยนโฉมข้อมูลและโมเดลดังกล่าวเป็นการพยากรณ์สภาพถนนที่มีความคมชัดสูง

David Askenteg ผู้จัดการโครงการ RSI ของ NIRA อธิบายว่า “เราผนวกรวมวิธีการทำงานของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น บริการข้อมูลสภาพท้องถนนควรต้องมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ด้วยการใช้โซลูชั่นที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ซึ่งครอบคลุมถึงผลการสำรวจพื้นที่ถนนแต่ละส่วนในแบบเรียลไทม์”

Torbjorn Gustavsson ซีอีโอของ Klimator กล่าวเสริมว่า RSI ทำให้การให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถนนสามารถรับมือกับสภาพหิมะและน้ำแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น “ถ้าคุณรู้ว่าสถานที่ใดจะอยู่ในสภาพที่มีความลื่นเมื่อไหร่ได้อย่างแม่นยำ คุณก็จะรู้ว่าจะมีการนำเกลือไปโรยที่จุดไหนและเมื่อไหร่ ดังนั้น คุณก็จะรู้ด้วยเช่นกันว่า ที่ใดที่ไม่จำเป็นต้องโรยเกลือ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเกลือ อีกทั้งยังทำให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงดูแลในเรื่องที่สำคัญอย่างเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องชีวิตผู้คนบนท้องถนนของเราด้วย

NIRA และ Klimator พยายามขยายขอบเขตการใช้งาน RSI ไปยังยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งบริษัทที่ให้บริการแท็กซี่และบริการให้เช่ารถยนต์ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านรถยนต์ต่างก็สนใจที่จะทำให้บริการเหล่านี้ครอบคลุมเครือข่ายบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ NIRA: NIRA Dynamics จัดตั้งขึ้นในปี 2544 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน บริษัทเชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์และพัฒนาโซลูชั่นด้านความปลอดภัยและการนำทางที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก บริษัทมีลูกค้าเป็นค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat และ Renault

NIRA Dynamics และ Klimator กระชับความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน และนำเสนอบริการข้อมูลการคาดการณ์สภาพท้องถนนของสวีเดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพท้องถนนที่ลื่น หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีรายงานสภาพอากาศบนถนนชิ้นใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Road Status Information (RSI) คือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ผสานข้อมูลจากสถานีรายงานสภาพอากาศบนท้องถนนเข้ากับข้อมูลแรงเสียดทานจากรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดังกล่าวและข้อมูลการพยากรณ์อากาศโดยทั่วไป

ที่ผ่านมา NIRA ได้รวบรวมข้อมูลแรงเสียดทานจากกลุ่มรถแท็กซี่ในสวีเดนและนำผลลัพธ์ที่ได้มาแบ่งปันกับ Klimator และ Trafikverket ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลท้องถนนของสวีเดน โดยข้อมูลดังล่าวได้ถูกส่งมายังเซิร์ฟเวอร์ของ NIRA อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประมวลผลให้สามารถตรวจสอบและติดตามสภาพท้องถนนได้แบบเรียลไทม์

ปัจจุบัน NIRA และ Klimator อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อผสานข้อมูลจากยานพาหนะในแบบเรียลไทม์เข้ากับโมเดลสภาพอากาศบนท้องถนนในประเทศของ Klimator เพื่อเปลี่ยนโฉมข้อมูลและโมเดลดังกล่าวเป็นการพยากรณ์สภาพถนนที่มีความคมชัดสูง

David Askenteg ผู้จัดการโครงการ RSI ของ NIRA อธิบายว่า "เราผนวกรวมวิธีการทำงานของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น บริการข้อมูลสภาพท้องถนนควรต้องมีความทันสมัยและเชื่อถือได้ด้วยการใช้โซลูชั่นที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ซึ่งครอบคลุมถึงผลการสำรวจพื้นที่ถนนแต่ละส่วนในแบบเรียลไทม์"

Torbjorn Gustavsson ซีอีโอของ Klimator กล่าวเสริมว่า RSI ทำให้การให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถนนสามารถรับมือกับสภาพหิมะและน้ำแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น "ถ้าคุณรู้ว่าสถานที่ใดจะอยู่ในสภาพที่มีความลื่นเมื่อไหร่ได้อย่างแม่นยำ คุณก็จะรู้ว่าจะมีการนำเกลือไปโรยที่จุดไหนและเมื่อไหร่ ดังนั้น คุณก็จะรู้ด้วยเช่นกันว่า ที่ใดที่ไม่จำเป็นต้องโรยเกลือ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเกลือ อีกทั้งยังทำให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงดูแลในเรื่องที่สำคัญอย่างเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องชีวิตผู้คนบนท้องถนนของเราด้วย

NIRA และ Klimator พยายามขยายขอบเขตการใช้งาน RSI ไปยังยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งบริษัทที่ให้บริการแท็กซี่และบริการให้เช่ารถยนต์ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านรถยนต์ต่างก็สนใจที่จะทำให้บริการเหล่านี้ครอบคลุมเครือข่ายบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ NIRA: NIRA Dynamics จัดตั้งขึ้นในปี 2544 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน บริษัทเชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์และพัฒนาโซลูชั่นด้านความปลอดภัยและการนำทางที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก บริษัทมีลูกค้าเป็นค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat และ Renault

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!