NVIDIA นำระบบธุรกิจอัจฉริยะมาสู่ Chatbots, Copilots และเครื่องมือสรุปข้อมูล ด้วยไมโครเซอร์วิส Generative AI ระดับองค์กร


วันนี้ NVIDIA ประกาศไมโครเซอร์วิส Generative AI ที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่กำหนดเองกับข้อมูลองค์กร เพื่อให้การตอบสนองที่แม่นยำสูงสำหรับแอปพลิเคชัน AI ของตน

NVIDIA NeMo Retriever — ข้อเสนอใหม่ใน NVIDIA NeMo กลุ่มเฟรมเวิร์กและเครื่องมือสำหรับการสร้าง ปรับแต่ง และปรับใช้โมเดล Generative AI ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Generative AI โดยใช้ retrieval-augmented generation (RAG) ระดับองค์กร

ในฐานะไมโครเซอร์วิสที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะทางสำหรับองค์กร NeMo Retreater จะช่วยให้แอปพลิเคชัน AI ทั่วไปให้การตอบสนองที่แม่นยำยิ่งขึ้นผ่านอัลกอริธึมที่ปรับให้เหมาะสมโดย NVIDIA นักพัฒนาที่ใช้ไมโครเซอร์วิสสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน AI ของตนกับเข้ากับข้อมูลธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนคลาวด์และศูนย์ข้อมูล เพิ่มความสามารถ RAG โดยใช้อัลกอริธึมที่ปรับให้เหมาะสมจาก NVIDIA ไปยัง AI foundries และเป็นส่วนหนึ่งของ NVIDIA AI Enterprise แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน AWS Marketplace

Cadence, Dropbox, SAP และ ServiceNow เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ทำงานร่วมกับ NVIDIA เพื่อสร้าง RAG ที่มีความสามารถที่พร้อมใช้งานจริงในแอปพลิเคชันและบริการ Generative AI ที่ปรับแต่งเอง

วันนี้ NVIDIA ประกาศไมโครเซอร์วิส Generative AI ที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่กำหนดเองกับข้อมูลองค์กร เพื่อให้การตอบสนองที่แม่นยำสูงสำหรับแอปพลิเคชัน AI ของตน

NVIDIA NeMo Retriever — ข้อเสนอใหม่ใน NVIDIA NeMo กลุ่มเฟรมเวิร์กและเครื่องมือสำหรับการสร้าง ปรับแต่ง และปรับใช้โมเดล Generative AI ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Generative AI โดยใช้ retrieval-augmented generation (RAG) ระดับองค์กร

ในฐานะไมโครเซอร์วิสที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะทางสำหรับองค์กร NeMo Retreater จะช่วยให้แอปพลิเคชัน AI ทั่วไปให้การตอบสนองที่แม่นยำยิ่งขึ้นผ่านอัลกอริธึมที่ปรับให้เหมาะสมโดย NVIDIA นักพัฒนาที่ใช้ไมโครเซอร์วิสสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน AI ของตนกับเข้ากับข้อมูลธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนคลาวด์และศูนย์ข้อมูล เพิ่มความสามารถ RAG โดยใช้อัลกอริธึมที่ปรับให้เหมาะสมจาก NVIDIA ไปยัง AI foundries และเป็นส่วนหนึ่งของ NVIDIA AI Enterprise แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน AWS Marketplace

Cadence, Dropbox, SAP และ ServiceNow เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ทำงานร่วมกับ NVIDIA เพื่อสร้าง RAG ที่มีความสามารถที่พร้อมใช้งานจริงในแอปพลิเคชันและบริการ Generative AI ที่ปรับแต่งเอง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!