SAAB JAS 39 GRIPEN MULTI-ROLE FIGHTER เครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศสวีเดน


By : C. Methas – Managing Editor

GRIPEN JAS 39 เครื่องบินรบจากสวีเดนเป็นเครื่องบินขับไล่ผสมผสานเทคโนโลยี่นวัตกรรมอากาศยานจากค่ายอุตสาหกรรมการบินยุทธภัณฑ์ของโลก ออกแบบให้ครองอากาศในเชิงปฏิบัติการและรองรับระบบสำรองสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ ๆ อวิโอนิกส์ที่ล้ำสมัยและอาวุธแบบก้าวหน้ารวมทั้งระบบป้องกันตัวเอง

เครื่องยนต์ Volvo Flygmotor RM12 Afterburning Turbofan จำนวน 1 เครื่อง สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 2 มัค ระดับไต่เพดานบิน 50,000 ฟุตต่อนาที รัศมีปฏิบัติการ 1,600 กิโลเมตร ระดับเพดานบินสูงสุด 50,000 ฟุต

จุดเด่นของเครื่องบินขับไล่จากค่ายสวีเดนอยู่ที่การบำรุงรักษาได้ง่าย ต้นทุนเชิงปฏิบัติการต่ำ การซ่อมบำรุงต้นทุนน้อย เหมาะสมกับประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนา ระบบอาวุธและข้อมูลข่าวสารได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกันแบบเต็มพิกัดเหมาะกับทุกสถานการณ์การบินรบทางอากาศทุกรูปแบบ มีความแม่นยำสูงและสามารถแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาน้อย ส่งผลให้เรดาร์ข้าศึกตรวจจับได้ยากยิ่ง

ภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบตามแนวคิดพื้นฐาน “ไม่ต้องการ ไม่ต้องแสดง” จอแสดงข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการประกอบการตัดสินใจขณะอยู่ในสถานการณ์การบินทางยุทธวิธี

รูปทรงตัวเครื่องแบบสามเหลี่ยมส่งผลให้มีเสถียรภาพการทรงตัวที่คลายตัว อัตราการบินตีวงเลี้ยวสูงทำได้รวดเร็วและผลาดแผลง ประกอบกับโหมดการบินยุทธวิธีระยะประชิด หมวกของนักบินมีจอภาพแบบ HMD ที่นักบินสามารถปฏิบัติการล็อคเป้าหมายได้สะดวกด้วยอาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้

การควบคุมสถานการณ์การรบภาคพื้นดินที่มีเป้าหมายหลากหลาย JAS 39 GRIPEN ติดตั้งอาวุธประจำเครื่องนานาชนิดและสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถบรรทุกและติดตั้งอาวุธขั้นก้าวหน้าจำนวนมากสำหรับการโจมตีเป้าหมายทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำ อาทิ ลูกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ (LBG) อุปกรณ์ล็อคเป้าแบบ FLIR/LDP

ปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน, สาธารณรัฐเชคฯ, ฮังการีและอาฟริกาใต้และประเทศไทยได้ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการ

เครื่องต้นแบบสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อปี 1987 ทำการบินทดสอบครั้งแรกเดือนธันวาคม ปี 1988 หลังจากนั้นอีกสองเดือน เกิดอุบัติเหตุเครื่องตกจากปัญหาซอฟท์แวร์และบินทดสอบครั้งที่ 2 เมื่อปี 1990 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีทั้งแบบ 1 ที่นั่งและ 2 ที่นั่ง สามารถใช้เป็นเครื่องบินฝึก

SAAB JAS 39 GRIPEN MULTI-ROLE FIGHTER

เครื่องยนต์ Volvo Aero RM12 (GE404) เทอร์โบแฟน จำนวน 1 เครื่อง

มิติตัวเครื่อง

ความกว้างปีกติดตั้งอาวุธ 8.4 เมตร

น้ำหนักเครื่องบิน 6,620 กก.

น้ำหนักรวมอาวุธ 8,720 กก.

น้ำหนักขณะTakeoff 14,000 กก.

รัศมีปฏิบัติการ 1,600 กิโลเมตร

G-Limits +9.0/-3.0

อาวุธประจำเครื่อง

ปีนกล Mauser BK-27 จำนวน 1 กระบอก,

AIM-9 Sidewinder จำนวน 6 ชุด,

AIM-120 AMRAAM, MICA หรือ Rb72 Sky Flash, Darter, Meteor BVRAAM จำนวน 4 ชุด, AGM-65 Maverick, KEPD 150, Laser-Guided Bombs, Rocket Pods.

ระเบิดนำวิถี GBU-10/12/16 Paveway Laser-Guided, Mk 82/83/84 GP, KEPD-350, DWS39 Munition Dispenser

By : C. Methas - Managing Editor

GRIPEN JAS 39 เครื่องบินรบจากสวีเดนเป็นเครื่องบินขับไล่ผสมผสานเทคโนโลยี่นวัตกรรมอากาศยานจากค่ายอุตสาหกรรมการบินยุทธภัณฑ์ของโลก ออกแบบให้ครองอากาศในเชิงปฏิบัติการและรองรับระบบสำรองสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ ๆ อวิโอนิกส์ที่ล้ำสมัยและอาวุธแบบก้าวหน้ารวมทั้งระบบป้องกันตัวเอง

เครื่องยนต์ Volvo Flygmotor RM12 Afterburning Turbofan จำนวน 1 เครื่อง สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 2 มัค ระดับไต่เพดานบิน 50,000 ฟุตต่อนาที รัศมีปฏิบัติการ 1,600 กิโลเมตร ระดับเพดานบินสูงสุด 50,000 ฟุต

จุดเด่นของเครื่องบินขับไล่จากค่ายสวีเดนอยู่ที่การบำรุงรักษาได้ง่าย ต้นทุนเชิงปฏิบัติการต่ำ การซ่อมบำรุงต้นทุนน้อย เหมาะสมกับประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนา ระบบอาวุธและข้อมูลข่าวสารได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกันแบบเต็มพิกัดเหมาะกับทุกสถานการณ์การบินรบทางอากาศทุกรูปแบบ มีความแม่นยำสูงและสามารถแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาน้อย ส่งผลให้เรดาร์ข้าศึกตรวจจับได้ยากยิ่ง

ภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบตามแนวคิดพื้นฐาน “ไม่ต้องการ ไม่ต้องแสดง” จอแสดงข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการประกอบการตัดสินใจขณะอยู่ในสถานการณ์การบินทางยุทธวิธี

รูปทรงตัวเครื่องแบบสามเหลี่ยมส่งผลให้มีเสถียรภาพการทรงตัวที่คลายตัว อัตราการบินตีวงเลี้ยวสูงทำได้รวดเร็วและผลาดแผลง ประกอบกับโหมดการบินยุทธวิธีระยะประชิด หมวกของนักบินมีจอภาพแบบ HMD ที่นักบินสามารถปฏิบัติการล็อคเป้าหมายได้สะดวกด้วยอาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้

การควบคุมสถานการณ์การรบภาคพื้นดินที่มีเป้าหมายหลากหลาย JAS 39 GRIPEN ติดตั้งอาวุธประจำเครื่องนานาชนิดและสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถบรรทุกและติดตั้งอาวุธขั้นก้าวหน้าจำนวนมากสำหรับการโจมตีเป้าหมายทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำ อาทิ ลูกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ (LBG) อุปกรณ์ล็อคเป้าแบบ FLIR/LDP

ปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพอากาศสวีเดน, สาธารณรัฐเชคฯ, ฮังการีและอาฟริกาใต้และประเทศไทยได้ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการ

เครื่องต้นแบบสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อปี 1987 ทำการบินทดสอบครั้งแรกเดือนธันวาคม ปี 1988 หลังจากนั้นอีกสองเดือน เกิดอุบัติเหตุเครื่องตกจากปัญหาซอฟท์แวร์และบินทดสอบครั้งที่ 2 เมื่อปี 1990 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีทั้งแบบ 1 ที่นั่งและ 2 ที่นั่ง สามารถใช้เป็นเครื่องบินฝึก

SAAB JAS 39 GRIPEN MULTI-ROLE FIGHTER

เครื่องยนต์ Volvo Aero RM12 (GE404) เทอร์โบแฟน จำนวน 1 เครื่อง

มิติตัวเครื่อง

ความกว้างปีกติดตั้งอาวุธ 8.4 เมตร

น้ำหนักเครื่องบิน 6,620 กก.

น้ำหนักรวมอาวุธ 8,720 กก.

น้ำหนักขณะTakeoff 14,000 กก.

รัศมีปฏิบัติการ 1,600 กิโลเมตร

G-Limits +9.0/-3.0

อาวุธประจำเครื่อง

ปีนกล Mauser BK-27 จำนวน 1 กระบอก,

AIM-9 Sidewinder จำนวน 6 ชุด,

AIM-120 AMRAAM, MICA หรือ Rb72 Sky Flash, Darter, Meteor BVRAAM จำนวน 4 ชุด, AGM-65 Maverick, KEPD 150, Laser-Guided Bombs, Rocket Pods.

ระเบิดนำวิถี GBU-10/12/16 Paveway Laser-Guided, Mk 82/83/84 GP, KEPD-350, DWS39 Munition Dispenser

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!