SAMOA-ประเทศหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของชาวโพลินีเซีย


By : C. Methas – Managing Editor

ซามัวเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีชื่อเป็นทางการว่ารัฐเอกราชซามัว ส่วนชื่อในอดีตได้แก่ เยอรมันซามัว ระหว่างปี พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2457 และซามัวตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเมืองหลวงชื่ออาปีอา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซามัว

ในอดีตซามัวเคยเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของชาวโพลินีเซียที่ขยายอาณาเขตยึดประเทศเพื่อนบ้าน จนชาวยุโรปได้เดินทางเข้ามา ทำให้ชาวซามัวส่วนใหญ่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

ใน พ.ศ. 2311 หมู่เกาะทางตะวันออกมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อ บูร์แก็งวีล เดินทางมาเยือน ผู้ตั้งชื่อว่า หมู่เกาะต้นหน ชื่อดังกล่าวมิชชันนารีใช้เรื่อยมากระทั่ง พ.ศ. 2388 และในหนังสือราชการยุโรปกระทั่งราว พ.ศ. 2413

ซามัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอเมริกันซามัว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตองกาและฟิจิ มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายโพลินีเชีย และบางส่วนเป็นเยอรมันและจีน

ชาวซามัวจำนวนมากอพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ มีชาวซามัวในนิวซีแลนด์ประมาณ 120,000 คน และในออสเตรเลียประมาณ 40,000 คน

ประชากรในซามัวนั้นประกอบด้วยชาวซามัว 92.6 % เป็นชาวโพลินีเซียน ชายยูโรนีเซียน (ยุโรป-โพลินีเซียน) จำนวน 7 % และชาวยุโรป 0.4 %

ชาวซามัวมีอดีตยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมซึ่งโดดเด่นในกลุ่มชาติพันธุ์โพลินีเซียน มีภาษาเป็นของตนเองและการเต้นรำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการแต่งกายแบบดั้งเดิมในอดีต

หมู่เกาะซามัว เป็นกลุ่มเกาะครอบคลุมพื้นที่ 3,030 ตารางกิโลเมตรในแปซิฟิกใต้ตอนกลาง เป็นส่วนหนึ่งของโพลินีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคโอเชียเนียอีกทอดหนึ่ง ประชากรหมู่เกาะซามัวมีประมาณ 250,000 คน โดยใช้ภาษากลางร่วมกัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมและรูปแบบการปกครองพื้นเมืองแบบเดียวกัน

จักรวรรดิตูอิตองกาได้เข้ามายึดซามัว ต่อมาอีก 500 ปี ซามัวได้ประกาศเอกราชและปกครองตนเอง หลังจากนั้นประเทศอังกฤษได้ยึดซามัวและเกิดข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ, เยอรมันและอังกฤษ เยอรมนีได้ครอบครองส่วนที่เป็นประเทศซามัวในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาครอบครองส่วนที่เป็นอเมริกันซามัวในปัจจุบัน ส่วนอังกฤษไม่ได้ดินแดนมาครอบครอง

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซามัวถูกโอนให้มาขึ้นกับประเทศนิวซีแลนด์ จนประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2505 นับเป็นประเทศแรกในแปซิฟิกใต้ที่ได้รับเอกราช

ซามัวเป็นประเทศแบบสาธารณรัฐ ได้รับเอกราชจากนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2505 มีประชากรประมาณ 180,000 คน

ซามัวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในแปซิฟิกใต้
ซามัวเป็นหนึ่งในประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในแปซิฟิก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว สร้างรายได้กว่า 4.7 ล้านดอลาร์สหรัฐ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอเมริกันซามัว หลังจากนั้นมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือระหว่างจีนและซามัว แต่ปัญหาสังคมของซามัวทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การก่ออาชญากรรมของเยาวชน ปัญหายาเสพติด ชาวซามัวมีอัตราการอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ สูงขึ้นเป็นลำดับ

การประมงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงเช่นกัน ชาวซามัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ พืชที่สำคัญได้แก่ มะพร้าว สาเก กล้วย โกโก้ และเผือก

ระยะที่ผ่านมาไม่นานนี้ ภาคประมงของซามัวเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ นอกจากนี้ ซามัวมีรายได้จากแรงงานที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ อเมริกันซามัว ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

ซามัวมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซามัวเริ่มเติบโต รวมทั้งบริษัท Partridge Pacific Investment Group ตัดสินใจลงทุนด้านการค้าปลีกขนาดใหญ่ในซามัวและฟิจิ

ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Yazaki ซึ่งผลิต wire harness ที่ใช้ในรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและเป็นแหล่งจ้างงานใหญ่ที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมอื่นมีขนาดเล็กและผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า

ซามัวยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมทั้งภูเขาและท้องทะเล สัมผัสหาดทรายส่วนตัวที่เงียบสงบหรือท่องเที่ยวป่าเขตร้อนเขียวขจี เล่นกระดานโต้คลื่น ตกปลา และใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ห้องพักแบบกระท่อมพื้นเมืองที่เรียกว่า Fale ลิ้มลองรสอาหารทะเลสดๆ จากท้องมหาสมุทร

ซามัวประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ 10 เกาะ ชมความหลากหลายทางภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขาไฟ ทุ่งลาวา ป่าที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหาดทรายอันสงบเงียบงึมทอดยาวเลียบมหาสมุทร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำในน้ำทะเลใสแจ๋วเพื่อชมปะการังเขตร้อนสะท้อนสีสันสดใส สำรวจถ้ำลาวาหรือปีนผาหินภูเขาไฟสูงชัน

By : C. Methas - Managing Editor

ซามัวเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีชื่อเป็นทางการว่ารัฐเอกราชซามัว ส่วนชื่อในอดีตได้แก่ เยอรมันซามัว ระหว่างปี พ.ศ. 2443 ถึง พ.ศ. 2457 และซามัวตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเมืองหลวงชื่ออาปีอา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซามัว

ในอดีตซามัวเคยเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของชาวโพลินีเซียที่ขยายอาณาเขตยึดประเทศเพื่อนบ้าน จนชาวยุโรปได้เดินทางเข้ามา ทำให้ชาวซามัวส่วนใหญ่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

ใน พ.ศ. 2311 หมู่เกาะทางตะวันออกมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อ บูร์แก็งวีล เดินทางมาเยือน ผู้ตั้งชื่อว่า หมู่เกาะต้นหน ชื่อดังกล่าวมิชชันนารีใช้เรื่อยมากระทั่ง พ.ศ. 2388 และในหนังสือราชการยุโรปกระทั่งราว พ.ศ. 2413

ซามัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอเมริกันซามัว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตองกาและฟิจิ มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายโพลินีเชีย และบางส่วนเป็นเยอรมันและจีน

ชาวซามัวจำนวนมากอพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ มีชาวซามัวในนิวซีแลนด์ประมาณ 120,000 คน และในออสเตรเลียประมาณ 40,000 คน

ประชากรในซามัวนั้นประกอบด้วยชาวซามัว 92.6 % เป็นชาวโพลินีเซียน ชายยูโรนีเซียน (ยุโรป-โพลินีเซียน) จำนวน 7 % และชาวยุโรป 0.4 %

ชาวซามัวมีอดีตยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมซึ่งโดดเด่นในกลุ่มชาติพันธุ์โพลินีเซียน มีภาษาเป็นของตนเองและการเต้นรำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการแต่งกายแบบดั้งเดิมในอดีต

หมู่เกาะซามัว เป็นกลุ่มเกาะครอบคลุมพื้นที่ 3,030 ตารางกิโลเมตรในแปซิฟิกใต้ตอนกลาง เป็นส่วนหนึ่งของโพลินีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคโอเชียเนียอีกทอดหนึ่ง ประชากรหมู่เกาะซามัวมีประมาณ 250,000 คน โดยใช้ภาษากลางร่วมกัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมและรูปแบบการปกครองพื้นเมืองแบบเดียวกัน

จักรวรรดิตูอิตองกาได้เข้ามายึดซามัว ต่อมาอีก 500 ปี ซามัวได้ประกาศเอกราชและปกครองตนเอง หลังจากนั้นประเทศอังกฤษได้ยึดซามัวและเกิดข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ, เยอรมันและอังกฤษ เยอรมนีได้ครอบครองส่วนที่เป็นประเทศซามัวในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาครอบครองส่วนที่เป็นอเมริกันซามัวในปัจจุบัน ส่วนอังกฤษไม่ได้ดินแดนมาครอบครอง

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซามัวถูกโอนให้มาขึ้นกับประเทศนิวซีแลนด์ จนประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2505 นับเป็นประเทศแรกในแปซิฟิกใต้ที่ได้รับเอกราช

ซามัวเป็นประเทศแบบสาธารณรัฐ ได้รับเอกราชจากนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2505 มีประชากรประมาณ 180,000 คน

ซามัวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในแปซิฟิกใต้ ซามัวเป็นหนึ่งในประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในแปซิฟิก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว สร้างรายได้กว่า 4.7 ล้านดอลาร์สหรัฐ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอเมริกันซามัว หลังจากนั้นมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือระหว่างจีนและซามัว แต่ปัญหาสังคมของซามัวทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การก่ออาชญากรรมของเยาวชน ปัญหายาเสพติด ชาวซามัวมีอัตราการอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ สูงขึ้นเป็นลำดับ

การประมงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงเช่นกัน ชาวซามัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ พืชที่สำคัญได้แก่ มะพร้าว สาเก กล้วย โกโก้ และเผือก

ระยะที่ผ่านมาไม่นานนี้ ภาคประมงของซามัวเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ นอกจากนี้ ซามัวมีรายได้จากแรงงานที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ อเมริกันซามัว ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

ซามัวมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซามัวเริ่มเติบโต รวมทั้งบริษัท Partridge Pacific Investment Group ตัดสินใจลงทุนด้านการค้าปลีกขนาดใหญ่ในซามัวและฟิจิ

ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Yazaki ซึ่งผลิต wire harness ที่ใช้ในรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและเป็นแหล่งจ้างงานใหญ่ที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมอื่นมีขนาดเล็กและผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า

ซามัวยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมทั้งภูเขาและท้องทะเล สัมผัสหาดทรายส่วนตัวที่เงียบสงบหรือท่องเที่ยวป่าเขตร้อนเขียวขจี เล่นกระดานโต้คลื่น ตกปลา และใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ห้องพักแบบกระท่อมพื้นเมืองที่เรียกว่า Fale ลิ้มลองรสอาหารทะเลสดๆ จากท้องมหาสมุทร

ซามัวประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ 10 เกาะ ชมความหลากหลายทางภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขาไฟ ทุ่งลาวา ป่าที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และหาดทรายอันสงบเงียบงึมทอดยาวเลียบมหาสมุทร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำในน้ำทะเลใสแจ๋วเพื่อชมปะการังเขตร้อนสะท้อนสีสันสดใส สำรวจถ้ำลาวาหรือปีนผาหินภูเขาไฟสูงชัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!