SINGAPORE-สาธารณรัฐสิงคโปร์นครรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด…คุณภาพชีวิตระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 1)


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต สิงคโปร์ เป็นเมืองที่กลายเป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายู เดิมมีชื่อว่า เทมาเส็ก เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เพียง 699 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นอันดับที่ 190 ของโลก มีประชากร 4,326,000 คน

ตามตำนานนั้นเล่าขานกันว่า ก่อนหน้านี้สิงคโปร์มีกษัตริย์ปกครอง โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีเจ้าผู้ครองนครปาเล็มบัง เดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมือง แต่เรืออับปางลง พระองค์ได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง แล้วเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างลำตัวสีแดงหัวดำ หัวคล้ายสิงโตหน้าอกขาว พระองค์จึงถามคนติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไร คนติดตามตอบว่ามันคือ สิงโต จึงเปลี่ยนชื่อจาก เทมาเส็ก เป็นสิงหปุระ ต่อมาสิงหปุระตกเป็นของสุลต่านแห่งมะละกา

เมื่อปี ค.ศ. 1511โปรตุเกสได้เข้ามายึดสิงคโปร์ในยุคการล่าอาณานิคม แล้วถูกชาวดัตช์ยึดในเวลาต่อมา ประมาณปี ค.ศ. 1817 อังกฤษได้แข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคม ส่งเซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด บิงก์เลย์ แรฟเฟิลส์ มาสำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ โดยมีสุลต่านปกครองอยู่ แรฟเฟิลส์ได้ตกลงกับสุลต่านว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษ แต่สุดท้ายอังกฤษยึดสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นสามารถยึดครองสิงคโปร์ได้ แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษได้ครอบครองสิงคโปร์

เมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์ขอรวมชาติเข้ากับมลายาทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่สิงคโปร์ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนัก เพราะมีการเหยียดชนชาติ

ในอดีตนั้น สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวาในช่วงศตวรรษที่ 14 ต่อมาต้นศตวรรษที่ 15 อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม จนถูกประมุขแห่งมะละกาแย่งชิงไป และเมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสในราวปี ค.ศ. 1498 และต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้เข้าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

ในฐานะที่เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศของอังกฤษนั้น สิงคโปร์มีอำนาจปกครองกิจการภายในของตนเอง แต่ไม่มีอำนาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากอังกฤษปกครองอยู่

ต่อมาอังกฤษให้ชาวสิงคโปร์มีอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นในช่วง 10 ปี ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณะรัฐ สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล 3 ชุดได้แก่รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชลจากปี 1955-1956 รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อคจากปี 1956-1959 และรัฐบาลของนาย ลี กวน ยิว ซึ่งภายใต้รัฐบาลนี้มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์

ลี กวน ยิวเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ได้รวมอยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซีย และอยู่ได้เพียง 2 ปี ก็ประกาศเป็นเอกราช ปกครองในรูปของสาธารณรัฐ อยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง 25 ปี โดยพรรคกิจประชา (PAP: People’ Action Party)ก่อตั้งโดยลี กวน ยิวตั้งแต่ปี 1961 มีชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง

ทศวรรษที่ 1990 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการปกครอง นาย โก๊ะ จ๊ก ตง ได้รับการคัดเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ในปี 1993 สิงคโปร์เริ่มใช้ระบบประธานาธิบดีแบบใหม่ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 เป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ และพรรคกิจประชาชนเข้าบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศสิงคโปร์ได้อย่างรวดเร็วมาก จนกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งอาเซี่ยน และกำลังก้าวสู่การขยายอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจและทางการทหารสู่แถวหน้าของเอเชีย ทั้งจากการเข้าไปซื้อกิจการในประเทศต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีกองกำลังทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดติดอันดับแถวหน้าของเอเชีย

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต สิงคโปร์ เป็นเมืองที่กลายเป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายู เดิมมีชื่อว่า เทมาเส็ก เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่เพียง 699 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นอันดับที่ 190 ของโลก มีประชากร 4,326,000 คน

ตามตำนานนั้นเล่าขานกันว่า ก่อนหน้านี้สิงคโปร์มีกษัตริย์ปกครอง โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีเจ้าผู้ครองนครปาเล็มบัง เดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมือง แต่เรืออับปางลง พระองค์ได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง แล้วเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างลำตัวสีแดงหัวดำ หัวคล้ายสิงโตหน้าอกขาว พระองค์จึงถามคนติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไร คนติดตามตอบว่ามันคือ สิงโต จึงเปลี่ยนชื่อจาก เทมาเส็ก เป็นสิงหปุระ ต่อมาสิงหปุระตกเป็นของสุลต่านแห่งมะละกา

เมื่อปี ค.ศ. 1511โปรตุเกสได้เข้ามายึดสิงคโปร์ในยุคการล่าอาณานิคม แล้วถูกชาวดัตช์ยึดในเวลาต่อมา ประมาณปี ค.ศ. 1817 อังกฤษได้แข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคม ส่งเซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด บิงก์เลย์ แรฟเฟิลส์ มาสำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ โดยมีสุลต่านปกครองอยู่ แรฟเฟิลส์ได้ตกลงกับสุลต่านว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษ แต่สุดท้ายอังกฤษยึดสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นสามารถยึดครองสิงคโปร์ได้ แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษได้ครอบครองสิงคโปร์

เมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์ขอรวมชาติเข้ากับมลายาทันที เพื่อจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แต่สิงคโปร์ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนัก เพราะมีการเหยียดชนชาติ

ในอดีตนั้น สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวาในช่วงศตวรรษที่ 14 ต่อมาต้นศตวรรษที่ 15 อยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรสยาม จนถูกประมุขแห่งมะละกาแย่งชิงไป และเมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสในราวปี ค.ศ. 1498 และต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้เข้าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

ในฐานะที่เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศของอังกฤษนั้น สิงคโปร์มีอำนาจปกครองกิจการภายในของตนเอง แต่ไม่มีอำนาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศ และยังมีผู้ว่าราชการจากอังกฤษปกครองอยู่

ต่อมาอังกฤษให้ชาวสิงคโปร์มีอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นในช่วง 10 ปี ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณะรัฐ สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล 3 ชุดได้แก่รัฐบาลของนายเดวิด มาร์แชลจากปี 1955-1956 รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อคจากปี 1956-1959 และรัฐบาลของนาย ลี กวน ยิว ซึ่งภายใต้รัฐบาลนี้มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์

ลี กวน ยิวเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ได้รวมอยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซีย และอยู่ได้เพียง 2 ปี ก็ประกาศเป็นเอกราช ปกครองในรูปของสาธารณรัฐ อยู่ภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง 25 ปี โดยพรรคกิจประชา (PAP: People’ Action Party)ก่อตั้งโดยลี กวน ยิวตั้งแต่ปี 1961 มีชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง

ทศวรรษที่ 1990 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการปกครอง นาย โก๊ะ จ๊ก ตง ได้รับการคัดเลือกจากพรรคกิจประชาและคณะรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ในปี 1993 สิงคโปร์เริ่มใช้ระบบประธานาธิบดีแบบใหม่ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 เป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ และพรรคกิจประชาชนเข้าบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศสิงคโปร์ได้อย่างรวดเร็วมาก จนกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งอาเซี่ยน และกำลังก้าวสู่การขยายอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจและทางการทหารสู่แถวหน้าของเอเชีย ทั้งจากการเข้าไปซื้อกิจการในประเทศต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีกองกำลังทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดติดอันดับแถวหน้าของเอเชีย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!