Sotheby บริษัทประมูล เตรียมนำภาพ ‘ปิกาสโซ’ ออกแสดงที่ฮ่องกงและไทเป


มหาเศรษฐีที่ฮ่องกงและไทเป จะได้ยลโฉมภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้อง “ปีกาสโซ” (Picasso) ก่อนที่บริษัทประมูล Sotheby จะนำผลงานนี้ที่เป็นรูปสตรีสวมหมวกเบเร่ต์และชุดลายตารางออกขายที่กรุงลอนดอน

ฮ่องกงและไทเปเป็นสองสถานที่ในการนำภาพนี้ออกแสดง เช่นเดียวกันกับเมืองใหญ่ๆ ในอเมริกา เช่น นิวยอร์ก และลอสเองเจลิส

Sotheby ประเมินมูลค่าภาพเขียนนี้ไว้ที่ราคา 50 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้เมื่อราวสามปีก่อน ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของจิตรกรผู้นี้ถูกขายไปที่กว่า 179 ล้านดอลลาร์ ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดสำหรับภาพเขียนในเวลานั้น

มหาเศรษฐีที่ฮ่องกงและไทเป จะได้ยลโฉมภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้อง "ปีกาสโซ" (Picasso) ก่อนที่บริษัทประมูล Sotheby จะนำผลงานนี้ที่เป็นรูปสตรีสวมหมวกเบเร่ต์และชุดลายตารางออกขายที่กรุงลอนดอน

ฮ่องกงและไทเปเป็นสองสถานที่ในการนำภาพนี้ออกแสดง เช่นเดียวกันกับเมืองใหญ่ๆ ในอเมริกา เช่น นิวยอร์ก และลอสเองเจลิส

Sotheby ประเมินมูลค่าภาพเขียนนี้ไว้ที่ราคา 50 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้เมื่อราวสามปีก่อน ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของจิตรกรผู้นี้ถูกขายไปที่กว่า 179 ล้านดอลลาร์ ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดสำหรับภาพเขียนในเวลานั้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!