SOUTH KOREA-ก้าวสู่แถวหน้าอุตสาหกรรมโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ตอนที่ 3)


By : C. Methas – Managing Edition

ปีพ.ศ. 2437 ตรงกับสมัยของพระเจ้าโกจง ญี่ปุ่นได้ยึดดินแดนส่วนคาบสมุทรเหลียวตงจากสงครามกับจีน ได้ปิดล้อมเกาหลีอย่างสมบูรณ์ ญี่ปุ่นจึงต้องการยึดครองเกาหลีเพื่อหวังรวมดินแดนเป็นผืนเดียวกัน และเพื่อแผนในการรุกเข้ายึดครองแมนจูเรีย ในที่สุดเกาหลีตกอยู่ภายใต้อำนาจของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 244

ญี่ปุ่นได้ประกาศรวมเกาหลีขึ้นเป็นเขตแดนของญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2450 ทำการล้มล้างราชวงศ์โชซอน เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาหลีได้อิสรภาพ แต่ ไม่สามารถกลับมาใช้ระบบราชวงศ์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้

ราชวงศ์ลี ได้ถูกฟื้นฟูอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยจักรพรรดินีเฮวอน การฟื้นฟูครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในเกาหลีใต้ มีจักรพรรดินีเป็นประมุข หลังจากที่ปิดฉากไปเป็นเวลานานกว่า 97 ปี แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้รับรอง จึงไม่ถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการ

ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายอย่าง วัฒนธรรม งานหัตธรรมพื้นบ้านคือศิลปะที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี งานไม้และเครื่องเขินของเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดี งานไม้คือศิลปะการประดับมุก, งานหัตกรรมโลหะทำด้วยทองคำ สำริด

ด้านพระพุทธศาสนามีการสร้างพระพุทธรูปสำริด ระฆังวัดที่หล่อด้วยสำริด เอกลักษณ์ของระฆังเกาหลีคือรูปร่างการออกแบบและเสียง ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศิลปะด้านนี้และเครื่องปั้นดินเผาที่โด่งดังได้แก่ ศิลาดล เครื่องเคลือบที่มีความสดใสฝีมือประณีต เคลือบด้วยสีขาวซึ่งพัฒนาให้สวยงามในยุคโกเรียว

รูปแบบตัวอักษรเกาหลีแต่ดั้งเดิมเป็นอักษรจีน แม้ว่าหลังจากที่เกาหลี ประดิษฐ์อักษรฮันกึล ในปี ค.ศ. 1446 ตัวอักษรจีนยังคงใช้ในภาษาราชการ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะการเขียนอักษรจีนได้เข้ามาในประเทศเกาหลีเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว การเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันเกาหลีเรียกว่า “บุดกึลซี”

อีกหนึ่งจุดเด่นของวัฒนธรรมเกาหลี เป็นชุดประจำชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า ฮันบก เป็นชุดหลวม ๆ ที่ให้ความคล่องตัว และใช้ผ้าผูกแทนกระดุม แบ่งออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน

ฮันบกเป็นภาพรวมศิลปะของเกาหลีที่พบเห็นได้ตามท้องถนนของเกาหลี ราวกับถนน สายแฟชั่นของปารีส ฮันบกชุดแต่งกายประจำชาติของเกาหลีทำจากผ้าสีสัน สดใส เนื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของผู้ใส่ เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรงสีแดง เสื้อสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงสีแดง เสื้อสีเขียวเมื่อแต่งงานหญิงสูงอายุอาจเลือกสีสันต่าง ๆ ที่สดใส

ปัจจุบันยังมีชาวเกาหลีแต่งชุด ฮันบกอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะแต่งชุดนี้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น ตามถนนหนทาง และรถไฟใต้ดินยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

เกาหลีใต้ในวันนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก แบบก้าวกระโดด ประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมก้าวสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ล้ำสมัยในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ที่สามารถก้าวสู่แถวหน้าของโลกได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์โลก อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือและโดยเฉพาะเทคโนโลยี่สื่อสารสนเทศ

By : C. Methas - Managing Edition

ปีพ.ศ. 2437 ตรงกับสมัยของพระเจ้าโกจง ญี่ปุ่นได้ยึดดินแดนส่วนคาบสมุทรเหลียวตงจากสงครามกับจีน ได้ปิดล้อมเกาหลีอย่างสมบูรณ์ ญี่ปุ่นจึงต้องการยึดครองเกาหลีเพื่อหวังรวมดินแดนเป็นผืนเดียวกัน และเพื่อแผนในการรุกเข้ายึดครองแมนจูเรีย ในที่สุดเกาหลีตกอยู่ภายใต้อำนาจของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 244

ญี่ปุ่นได้ประกาศรวมเกาหลีขึ้นเป็นเขตแดนของญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2450 ทำการล้มล้างราชวงศ์โชซอน เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาหลีได้อิสรภาพ แต่ ไม่สามารถกลับมาใช้ระบบราชวงศ์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้

ราชวงศ์ลี ได้ถูกฟื้นฟูอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยจักรพรรดินีเฮวอน การฟื้นฟูครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในเกาหลีใต้ มีจักรพรรดินีเป็นประมุข หลังจากที่ปิดฉากไปเป็นเวลานานกว่า 97 ปี แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้รับรอง จึงไม่ถือได้ว่าเป็นการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการ

ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายอย่าง วัฒนธรรม งานหัตธรรมพื้นบ้านคือศิลปะที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี งานไม้และเครื่องเขินของเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดี งานไม้คือศิลปะการประดับมุก, งานหัตกรรมโลหะทำด้วยทองคำ สำริด

ด้านพระพุทธศาสนามีการสร้างพระพุทธรูปสำริด ระฆังวัดที่หล่อด้วยสำริด เอกลักษณ์ของระฆังเกาหลีคือรูปร่างการออกแบบและเสียง ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศิลปะด้านนี้และเครื่องปั้นดินเผาที่โด่งดังได้แก่ ศิลาดล เครื่องเคลือบที่มีความสดใสฝีมือประณีต เคลือบด้วยสีขาวซึ่งพัฒนาให้สวยงามในยุคโกเรียว

รูปแบบตัวอักษรเกาหลีแต่ดั้งเดิมเป็นอักษรจีน แม้ว่าหลังจากที่เกาหลี ประดิษฐ์อักษรฮันกึล ในปี ค.ศ. 1446 ตัวอักษรจีนยังคงใช้ในภาษาราชการ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปะการเขียนอักษรจีนได้เข้ามาในประเทศเกาหลีเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว การเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันเกาหลีเรียกว่า "บุดกึลซี"

อีกหนึ่งจุดเด่นของวัฒนธรรมเกาหลี เป็นชุดประจำชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า ฮันบก เป็นชุดหลวม ๆ ที่ให้ความคล่องตัว และใช้ผ้าผูกแทนกระดุม แบ่งออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน

ฮันบกเป็นภาพรวมศิลปะของเกาหลีที่พบเห็นได้ตามท้องถนนของเกาหลี ราวกับถนน สายแฟชั่นของปารีส ฮันบกชุดแต่งกายประจำชาติของเกาหลีทำจากผ้าสีสัน สดใส เนื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของผู้ใส่ เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรงสีแดง เสื้อสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงสีแดง เสื้อสีเขียวเมื่อแต่งงานหญิงสูงอายุอาจเลือกสีสันต่าง ๆ ที่สดใส

ปัจจุบันยังมีชาวเกาหลีแต่งชุด ฮันบกอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะแต่งชุดนี้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น ตามถนนหนทาง และรถไฟใต้ดินยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

เกาหลีใต้ในวันนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก แบบก้าวกระโดด ประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมก้าวสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ล้ำสมัยในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน ที่สามารถก้าวสู่แถวหน้าของโลกได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์โลก อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือและโดยเฉพาะเทคโนโลยี่สื่อสารสนเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!