SUMMIT HONDA ยกระดับความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015


ซัมมิท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ในเครือกลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการลูกค้า คว้ามาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้ทั้ง 4 สาขา คือ หัวหมาก บางนา อุดมสุข และพัฒนาการ

คุณบุศยมาส เจนวรฐิติวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล สาขาพัฒนาการ รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก คุณจิรนันท์ ทองเจริญ (กลาง) หัวหน้าผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ บริษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด แสดงถึงความตระหนักและใส่ใจในการบริการ ทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย มลพิษ หรือการประหยัดพลังงาน จึงส่งผลดีต่อลูกค้า พนักงาน ผู้อยู่อาศัยรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ซัมมิท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ในเครือกลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการลูกค้า คว้ามาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้ทั้ง 4 สาขา คือ หัวหมาก บางนา อุดมสุข และพัฒนาการ

คุณบุศยมาส เจนวรฐิติวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล สาขาพัฒนาการ รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก คุณจิรนันท์ ทองเจริญ (กลาง) หัวหน้าผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ บริษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด แสดงถึงความตระหนักและใส่ใจในการบริการ ทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย มลพิษ หรือการประหยัดพลังงาน จึงส่งผลดีต่อลูกค้า พนักงาน ผู้อยู่อาศัยรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!