SWEDEN-ประเทศกลุ่มสแกนดินาเวียน รัฐสวัสดิการ นโยบายเป็นกลาง (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

การสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นและการแบ่งแยกทางการเมืองในยุโรป ทำให้ช่วงทศวรรษ 1990 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสวีเดน โดยสวีเดนได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวของยุโรปตะวันตก ซึ่งสวีเดนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป European Union – EU ปี ค.ศ.1991เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ ยุโรปอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1995 โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในการลงประชามติเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1994 ร้อยละ 52.3

สวีเดนยังธำรงไว้และไม่เป็นพันธมิตรทางการทหาร โดยสวีเดนจะไม่พิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการป้องกันใด ๆ ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สวีเดนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1960

สวีเดนเป็นประเทศสมาชิกคณะมนตรีกลุ่มนอร์ดิก (Nordic Council) และเข้าร่วมในโครงการพันธมิตรเพื่อสันติภาพ (Partnership for Peace – PFP) ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) บทบาทด้านการต่างประเทศของสวีเดนมีความโดดเด่นมากขึ้น เมื่อสวีเดนได้เข้าเป็นประธานสหภาพยุโรป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2001 (EU Presidency) โดยมุ่งเน้น ความสำคัญในประเด็นด้านการขยายสมาชิกภาพ การจ้างงานและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลได้ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่สนับสนุนการค้าเสรี ปรับปรุงระบบการประกันสังคมและระบบบำนาญ

นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน แต่เดิมค่าเงินโครนาสวีเดนกำหนดไว้ตายตัวเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญ ปี ค.ศ. 1992 ธนาคารชาติยกเลิกระบบดังกล่าวและปล่อยให้ค่าเงินโครนาสวีเดนลอยตัว ทำให้นโยบายทางการเงินของรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ธนาคารชาติใน ปัจจุบันมีภารกิจหลัก คือ การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกินร้อยละ 2 ต่อปี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2003 รัฐบาลสวีเดนได้จัดการลงประชามติตัดสินใจว่า สวีเดนจะเข้าร่วมการใช้เงินสกุลเดียว เงินยูโร หรือไม่ ปรากฏว่า มีประชาชนไปลงประชามติร้อยละ 81.2 ร้อยละ 56.1 ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.8 ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย และร้อยละ 1.9 ไม่ตัดสินใจ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสวีเดนมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วยกฎหมายขั้นมูลฐาน รวม 4 ฉบับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1809

ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสวีเดนนิยมเดินทางมาไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 คน ต่อปี ซึ่งเป็นลำดับที่ 4 ของนักท่องเที่ยว จากภูมิภาคยุโรป (ลำดับแรก อังกฤษ อันดับที่ 2 เยอรมนี และอันดับที่ 3 ฝรั่งเศส)

ชาวสวีเดนนิยมสินค้าคุณภาพสูง โดยไม่คำนึงถึงราคามากนัก ทำให้สินค้าไทยที่มีคุณภาพรองลงมาและมีราคาถูกจำหน่ายได้ยาก

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดนเป็นชนบทในเมืองหนาว ทะเลสาบน้ำแข็ง อาคารสถานที่ในเมืองที่ออกแบบสวยงาม โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นที่สุดในโลก

นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบินและรถยนต์ ในส่วนของรถยนต์ที่โดดเด่นได้แก่วอลโวและซาบ ซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอากาศยาน ที่จัดได้ว่าติดอันดับเทคโนโลยี่ล่าสุดของโลก ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารยี่ห้อ Scania นอกจากนี้ยังมีเครื่องไฟฟ้า Electrolux  รวมทั้งระบบสื่อสาร เครื่องบินรบของสวีเดนที่โดดเด่นเป็นเครื่องรุ่น Jas 39 Gripen ประเทศไทยได้ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการกองทัพอากาศ

สวีเดนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกมาตลอดตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของแรลลี่โลก และมีนักแข่งแรลลี่ชาวสวีเดน 2 รายเคยคว้าแชมป์แรลลี่โลก ได้แก่ Bjorn Waldegard ปี 1979 และ Stig Blomqvist เมื่อปี 1984

By : C. Methas - Managing Editor

การสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นและการแบ่งแยกทางการเมืองในยุโรป ทำให้ช่วงทศวรรษ 1990 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสวีเดน โดยสวีเดนได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวของยุโรปตะวันตก ซึ่งสวีเดนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป European Union - EU ปี ค.ศ.1991เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ ยุโรปอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1995 โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในการลงประชามติเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1994 ร้อยละ 52.3

สวีเดนยังธำรงไว้และไม่เป็นพันธมิตรทางการทหาร โดยสวีเดนจะไม่พิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการป้องกันใด ๆ ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สวีเดนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1960

สวีเดนเป็นประเทศสมาชิกคณะมนตรีกลุ่มนอร์ดิก (Nordic Council) และเข้าร่วมในโครงการพันธมิตรเพื่อสันติภาพ (Partnership for Peace - PFP) ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) บทบาทด้านการต่างประเทศของสวีเดนมีความโดดเด่นมากขึ้น เมื่อสวีเดนได้เข้าเป็นประธานสหภาพยุโรป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 2001 (EU Presidency) โดยมุ่งเน้น ความสำคัญในประเด็นด้านการขยายสมาชิกภาพ การจ้างงานและสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลได้ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่สนับสนุนการค้าเสรี ปรับปรุงระบบการประกันสังคมและระบบบำนาญ

นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน แต่เดิมค่าเงินโครนาสวีเดนกำหนดไว้ตายตัวเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญ ปี ค.ศ. 1992 ธนาคารชาติยกเลิกระบบดังกล่าวและปล่อยให้ค่าเงินโครนาสวีเดนลอยตัว ทำให้นโยบายทางการเงินของรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ธนาคารชาติใน ปัจจุบันมีภารกิจหลัก คือ การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกินร้อยละ 2 ต่อปี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2003 รัฐบาลสวีเดนได้จัดการลงประชามติตัดสินใจว่า สวีเดนจะเข้าร่วมการใช้เงินสกุลเดียว เงินยูโร หรือไม่ ปรากฏว่า มีประชาชนไปลงประชามติร้อยละ 81.2 ร้อยละ 56.1 ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.8 ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย และร้อยละ 1.9 ไม่ตัดสินใจ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสวีเดนมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วยกฎหมายขั้นมูลฐาน รวม 4 ฉบับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1809

ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสวีเดนนิยมเดินทางมาไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 คน ต่อปี ซึ่งเป็นลำดับที่ 4 ของนักท่องเที่ยว จากภูมิภาคยุโรป (ลำดับแรก อังกฤษ อันดับที่ 2 เยอรมนี และอันดับที่ 3 ฝรั่งเศส)

ชาวสวีเดนนิยมสินค้าคุณภาพสูง โดยไม่คำนึงถึงราคามากนัก ทำให้สินค้าไทยที่มีคุณภาพรองลงมาและมีราคาถูกจำหน่ายได้ยาก

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในสวีเดนเป็นชนบทในเมืองหนาว ทะเลสาบน้ำแข็ง อาคารสถานที่ในเมืองที่ออกแบบสวยงาม โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นที่สุดในโลก

นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบินและรถยนต์ ในส่วนของรถยนต์ที่โดดเด่นได้แก่วอลโวและซาบ ซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอากาศยาน ที่จัดได้ว่าติดอันดับเทคโนโลยี่ล่าสุดของโลก ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารยี่ห้อ Scania นอกจากนี้ยังมีเครื่องไฟฟ้า Electrolux  รวมทั้งระบบสื่อสาร เครื่องบินรบของสวีเดนที่โดดเด่นเป็นเครื่องรุ่น Jas 39 Gripen ประเทศไทยได้ซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการกองทัพอากาศ

สวีเดนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกมาตลอดตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของแรลลี่โลก และมีนักแข่งแรลลี่ชาวสวีเดน 2 รายเคยคว้าแชมป์แรลลี่โลก ได้แก่ Bjorn Waldegard ปี 1979 และ Stig Blomqvist เมื่อปี 1984

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!