กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลกร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่เปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” จับมือค่ายรถยนต์ระดับโลกร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กฟผ.ขึ้นแท่นผู้ให้บริการธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวธุรกิจ “EGAT EV Business Solutions” 4 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักด้าน EVสร้างสังคมแห่งการเดินทางยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Mar 11, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!