กรมชลประทานเดินหน้าเข้ม 2 เดือนสุดท้ายฤดูฝน เน้นลดผลกระทบประชาชน แต่ยังต้องมีน้ำใช้เพียงพอ

กรมชลประทานเดินหน้าเข้ม 2 เดือนสุดท้ายฤดูฝน เน้นลดผลกระทบประชาชน แต่ยังต้องมีน้ำใช้เพียงพอ

ด้านการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำและการใช้น้ำระหว่างทาง พร้อมทั้งได้ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Sep 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!