การศึกษาชี้ผู้หญิงยุคหินเคยเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ในอดีต

การศึกษาชี้ผู้หญิงยุคหินเคยเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ในอดีต

การค้นพบนี้สวนทางกับสิ่งที่นักวิจัยได้พบเห็นในวัฒนธรรมการล่าสัตว์อื่นๆ เกือบทั้งหมด แต่นักโบราณคดีก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้กันทุกคน

Dec 18, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!