การแข่งขัน PowerACE 2021 เปิดพื้นที่ให้เหล่าสตาร์ทอัพ เร่งการเติบโตของระบบนิเวศพลังงานสะอาด

การแข่งขัน PowerACE 2021 เปิดพื้นที่ให้เหล่าสตาร์ทอัพ เร่งการเติบโตของระบบนิเวศพลังงานสะอาด

บรรดาบริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงานและบริษัทรุ่นใหม่ที่สนับสนุนภาคพลังงาน สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน PowerACE 2021 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2564

Aug 6, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!