ขับเป็น…ขับปลอดภัย อบรมทักษะแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน

ขับเป็น…ขับปลอดภัย อบรมทักษะแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน

จัดอบรม Skill Driving Experience (Demo) 2020 พร้อมฝึกปฏิบัติจริงให้แก่ผู้สนใจ โดยครูฝึกมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนน

Dec 10, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!