ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล บริจาค 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล บริจาค 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ในนาม พรดี ลี้อิสสระนุกูล และร้าน Oldschool Brownies ให้แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Mar 25, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!