คอนติเนนทอลร่วมกับ Amazon Web Services สร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ยานยนต์

คอนติเนนทอลร่วมกับ Amazon Web Services สร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ยานยนต์

โครงการแรกคือการนำข้อมูลจากกล้องและเรดาร์ของกลุ่มยานพาหนะเข้าสู่ CAEdge เพื่อใช้สำหรับการจำลองเสมือนจริงในการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งเป็นการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลโดย CAEdge

May 11, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!