คุณ Zhang Yuzhuo ประธานบริษัท Sinopec แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของไฮโดรเจน

คุณ Zhang Yuzhuo ประธานบริษัท Sinopec แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของไฮโดรเจน

ความเชื่อมั่นของ Sinopec ในการสร้างองค์กรไฮโดรเจนชั้นนำที่ว่านี้ มาจากขีดความสามารถปัจจุบันของบริษัทในการผลิตไฮโดรเจน ซึ่งมากที่สุดในจีน

Apr 26, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!