งานวิจัยชี้ สารประกอบซีบีดีในกัญชาอาจช่วยป้องกันติดโควิด-19

งานวิจัยชี้ สารประกอบซีบีดีในกัญชาอาจช่วยป้องกันติดโควิด-19

นักวิจัยรายงานผลลัพธ์เดียวกันกับเมื่อทำการทดลองกับเซลล์อีกสองชนิด โดยกล่าวว่า สารสกัด CBD สามารถลดการเพิ่มจำนวนของไวรัสในรูปแบบต่าง ๆ หรือสายพันธุ์ต่าง ๆ ของโควิด-19

Mar 3, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!