ชมงาน “MOTOR EXPO” สบายใจ ห่างไกลโควิด

ชมงาน “MOTOR EXPO” สบายใจ ห่างไกลโควิด

นำมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ Universal Prevention มาใช้ป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดยผู้ชมงานต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

Nov 30, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!