ชม “นวัตกรรมยานยนต์” ฝีมือเยาวชนใน MOTOR EXPO 2020

ชม “นวัตกรรมยานยนต์” ฝีมือเยาวชนใน MOTOR EXPO 2020

แต่ปีนี้เกิดวิกฤต COVID-19 จำเป็นต้องงดการประกวด จึงนำผลงานที่เคยได้รับรางวัลมาแสดง สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมยานยนต์

Dec 7, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!