ชวนสมัครวิ่งใน “โครงการลมหายใจ ให้ด้วยรัก 50 ปี สาธิตเกษตร เวอร์ชวลรัน” นำรายได้ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล 5 แห่ง ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ชวนสมัครวิ่งใน “โครงการลมหายใจ ให้ด้วยรัก 50 ปี สาธิตเกษตร เวอร์ชวลรัน” นำรายได้ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล 5 แห่ง ฝ่าวิกฤติโควิด-19

การวิ่งในรูปแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ

Oct 15, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!