“ซิโนเปค” เริ่มการวิจัยจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซ CO2  และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

“ซิโนเปค” เริ่มการวิจัยจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซ CO2 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันระดับชั้นนำ 3 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Nov 25, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!