ตลาดรถ เม.ย.เติบโตทะลุ 90% ยอดขายรวม 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

ตลาดรถ เม.ย.เติบโตทะลุ 90% ยอดขายรวม 58,132 คัน เพิ่มขึ้น 93.1%

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มชะลอตัว สืบเนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัส COVID 19 ในรอบที่ 3 มีความรุนแรงกว่าที่คาดการไว้ ส่งผลด้านลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

May 26, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!