ตาก อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ” ศ า ล เ จ้ า พ่ อ พ ะ ว อ “

ตาก อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ” ศ า ล เ จ้ า พ่ อ พ ะ ว อ “

เล่ากันว่าท่านเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยง สมเด็จพระนเรศวรทรง แต่งตั้งให้เป็นนายด่านอยู่ที่ด่านแม่ละเมาเมืองหน้าด่านของไทยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุหรือข้าศึกศัตรูรุกล้ำแดนมา

Oct 1, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!