ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้สูงสุด 2 งวด ช่วยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ทีทีบีไดรฟ์ ออกมาตรการ ‘ตั้งหลัก’ พักชำระหนี้สูงสุด 2 งวด ช่วยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

ทีทีบีไดรฟ์ ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากร่องมรสุม-พายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งมีแหล่งที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน /สถานที่ประกอบการในพื้นที่ ทีทีบีไดรฟ์มีมาตรการช่วยเหลือ

Oct 8, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!