ธนะดี กรุ๊ป ทุ่ม 150 ล้านบาท ลุยธุรกิจรถบรรทุกตัวแทนยูดี ทรัคส์

ธนะดี กรุ๊ป ทุ่ม 150 ล้านบาท ลุยธุรกิจรถบรรทุกตัวแทนยูดี ทรัคส์

ล่าสุดได้ขยายธุรกิจการขาย ยูดี ทรัคส์ ทั้งนี้เพราะเป็นการขยายฐานธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการค้าน้ำมันและทางกลุ่มฯ มีความเชื่อมั่นธุรกิจโลจิสติกส์จะเจริญเติบโตได้ในอนาคต

May 5, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!