นักวิจัยคิดค้นการเดินทางเร็วเหนือแสง คาด 10 ปีอาจมีให้เห็น

นักวิจัยคิดค้นการเดินทางเร็วเหนือแสง คาด 10 ปีอาจมีให้เห็น

ผ่านการสร้างคลื่นโซลิตอน (soliton) หรือ คลื่นเดี่ยวทรงสภาพ ในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อสร้างระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และไม่สูญเสียรูปร่าง ความเร็ว และพลังงานระหว่างการเดินทาง

Mar 19, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!