นิทรรศการ “Shanghai Electric Day” ภายในโซน China Pavillion ของงานมหกรรม Dubai Expo 2020 ต้อนรับผู้เยี่ยมชมด้วยความสำเร็จด้านพลังงานใหม่และอุปกรณ์อัจฉริยะ

นิทรรศการ “Shanghai Electric Day” ภายในโซน China Pavillion ของงานมหกรรม Dubai Expo 2020 ต้อนรับผู้เยี่ยมชมด้วยความสำเร็จด้านพลังงานใหม่และอุปกรณ์อัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ Dubai Clean Energy Strategy 2050 ในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในดูไบจาก 7% ในปี 2563

Dec 17, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!