นิปปอนเพนต์จับมือสพร.8 นครสวรรค์รับรองแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมสีรถยนต์ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนกำลังพล สู่มืออาชีพ

นิปปอนเพนต์จับมือสพร.8 นครสวรรค์รับรองแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมสีรถยนต์ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนกำลังพล สู่มืออาชีพ

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่าง เตรียมพื้นผิวสำหรับงานซ่อมสีรถยนต์

Jul 13, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!