“นิปปอนเพนต์” ลงนาม “พนัส แอสเซมบลีย์” เลือกเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นหลักครบวงจรบน 2 ไลน์ผลิตใหม่ สัญญา 5 ปี

“นิปปอนเพนต์” ลงนาม “พนัส แอสเซมบลีย์” เลือกเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นหลักครบวงจรบน 2 ไลน์ผลิตใหม่ สัญญา 5 ปี

ได้รับความไว้วางใจจาก “พนัส แอสเซมบลีย์” เลือกให้เป็น ผลิตภัณฑ์สีพ่นหลักครบวงจรบน 2 ไลน์ผลิตใหม่ พร้อมลงนามสัญญาร่วมกัน 5 ปี โดยสีที่ใช้จะเป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ำ

Mar 31, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!