นิสสัน ขยายระยะเวลาโปรแกรม ‘CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE’

นิสสัน ขยายระยะเวลาโปรแกรม ‘CARE FOR YOU – NEW NORMAL LIFE’

ศูนย์บริการนิสสัน ทั่วประเทศ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดภายในศูนย์บริการ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาดทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

Apr 29, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!